User Tools

Site Tools


nettmus:2014-01-24_nettmusikk_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2014-01-24_nettmusikk_status [2014/01/25 12:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Status Nettmusikk 2014-01-24 ======
 +  * Folk: Sigurd, Trond E, Tor, Trond (DH), Otto, Kristen
 +
 +  * Disuksjon rundt prosjektorer ​
 +    * Fleksibel plassering i DH og OS
 +    * Standard rigg-klo for montering i takrigg
 +    * Unngå økt kompleksitet p.g.a. fleksibilitet
 +    * En standard innstilling med tydlig markering/​kalibrereings-merker
 +  * NRK-møte, konkulusjoner
 +    * Trond mener vi bør få lyd-nett opp til Tyholt først. NRK vil for ta det i bruk
 +    * MADI - over svart fiber kun ?
 +    * DANTE - over ethernet, men også over IP ?
 +      * Dokkhuset - Fjorgata: VLAN 8
 +        * 5.1 rommet på
 +        * Orgelsalen på
 +        * Dokkhuset: Må patche tilbake et par porter og melde ifra til NTNU
 +      * VLAN 8 opp til Tyholt, Otto
 +  * Oppsetning 22/4, hvor Orgelsalen inkulderes i DH via DANTE og MIDI
 +  * Kjellerstudio i Olavsk.
 +     * Prosjektor sannsynligvis unødvendig
 +     * En/to større skjermer
 +     * Gaming skjermer, (kr 2000 for 24", 1 ms)
  
nettmus/2014-01-24_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2014/01/25 12:10 (external edit)