User Tools

Site Tools


nettmus:2014-03-10_nettmusikk_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2014-03-10_nettmusikk_status [2014/03/12 09:39] (current)
Line 1: Line 1:
 +======= Nettmusikk - status 2014-03-10 =====
 +  * Folk: Kristen, Tor, Trond, Leif Arne, Peter, Otto
 +  * Sted: Dokkhuset
 +
 +  * Bestillinger på gang, litt anbuds-triksing
 +    * 5+5 kameraer i første omgang
 +  * Lenger USB3 kabler finnes (>10m) => PC kan plasseres mer praktisk (på gulv)
 +  * Skjermer
 +    * En stor + en mindre i kjellerstudioer
 +    * To store i Dokkhuset for streaming til Cafeen
 +
 +  * Pan-tilt for lys og kameraer? Tor skal til Frankfurt på messe, undersøker.
 +
 +  * Lys - Dag Samulesen kontaktet: Trenger kamera plassering ​
 +  * Dag for rigging på Dokkhuset bør reserveres
 +  * Befaring på Dokkhuset: Tirsdag kl 12-14 på Dokkhuset
 +    * Otto, Tor og Leif Arne lager forlag til kamera + lysplassering
 +
 +  * Nett på gang: Fiber finnes i kjerne, trener å trekke siste hopp (untatt Aura/cafe media)
 +    * Otto "​dytter"​ videre på NTNU
 +    * Dragvoll-node aktuelt (phase 2)
 +
 +  * DANTE mellom Musikktek. og Dokkhuset
 +    * Nett (VLAN) skal være ok
 +    * Test mellom 5-1 og scene i nær fremtid
 +    * Orgelsal og/eller kjellerstudio gis DANTE-VLAN etterhvert
  
nettmus/2014-03-10_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2014/03/12 09:39 (external edit)