User Tools

Site Tools


nettmus:2014-09-11_nettmusikk_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2014-09-11_nettmusikk_status [2014/09/24 06:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk 2014-09-11 ======
  
 +  * Status etter sommer
 +    * Lyd - alt utstyr har kommet
 +      * TP-vlan8 funker med nytt utstyr
 +      * Optisk svitsj ikke operativ ennå, debugging må til
 +      * Fjernstyrte preamper virker lovende
 +      * Ingen-ting på lys og video foreløpig i orgelsal
 +    * Lys i Dokkhuset
 +      * Spotter oppe, "TV lys", omplassering må nok til, Dag fre
 +      * Kontroller på plass, men kun prototype. Justeringer gjøres, ny versjon kommer.
 +      * Lys og kontroller til orgelsal usikkert. Kanskje hos Pål?
 +    * Kameraer
 +      * Fungerer lokalt på linux (ubuntu 14.04, low latency), ikke over nett foreløpig
 +      * LOLA med USB3 kamera støtte på gang
 +      * VGA kameraer for LOLA innkjøpt (mangler linser)
 +    * Utstyrspakke fra Caverion ankommet Item denne uka
 +  * Rigging
 +    * Alt (?) utstyr i hus
 +    * kl 7-9 uke 38 (15/9) ... Tor har kalender-kontroll
 +    * Uke 41 og 42 er kandidater for Dokkhuset
 +    * Elektriker: Tor ber Løkken elektriske om tilbud på 230V-punket i sal ++
 +  * Master-studenter inn så tidlig som mulig. Trond skal "​presser/​oppfordre"​ studenter inn i EiT
 +    * Også på rigging/​testing av utstyr
 +  * Tidsplan:
 +    * Medio oktober - klar for testing - Styremøte på Dokkhuset i slutten av oktober, bør har demo klar
 +    * Studenter må velge EIT landsby i oktober, "​teaser"​ for dem før fristen?
 +    * Jeremy Welsh skal ha show 15/10, kan potensielt utnytte Nettmusikk-laben. Møte tidlig i oktober.
 +    * Planlegging av oppsetning
 +      * "Tora på rimol" kan lages om til å utnytte teknologien,​ Leif Arne ser på det (har tenkt på det lenge).
 +    * "​Smakebit"​ på oppsetning i desember (kanskje slutten av november?).
 +  * Budsjett
 +    * Er det penger igjen på diverse-posten?​
 +      * UNINETT bør kunne bidra, opp til 70 000 kr i 2014? > 50 000kr gir mulighet for profilering/​sponsor for Dokkhuset
 +        * 2015-2017: Kan UNINETT "​kjøpe"​ seg inn med 50-100 000 per år ? Kombinasjon av iou, personal og kommunikasjons-pæng ?
 +        * Otto skjekker 2014-pot innen uka/neste uke.
 +        * Møte mellom Dokkhuset og UNINETT i forhold til 2015-
 +   * Bruker-styret møtes 18/9 kl 14-16, Otto stiller opp.
 +  ​
nettmus/2014-09-11_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)