User Tools

Site Tools


nettmus:2014-10-29_nettmusikk_rigg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2014-10-29_nettmusikk_rigg [2014/11/08 10:33] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk - møte 2014-10-29 ======
 +  * Prosjektor-rigg og skjermløsning har skap negative reaksjoner hos DH-teknikere
 +  * Faktorer
 +    * Ny rigg må ikke være i veien for daglig drift
 +  * Tor sier at andre prosjektorer og rigg må til
 +    * Penger? ​
 +  * Leif Arne sier at oppsetning er avhengig av prosjektorer på siden
 +  * Prosjektorer på scene kan få mobile løsning. Nytt lager gir stuemuligheter
 +  * Sideprosjektorer
 +    * Kan settes i taket horisontalt og bruke keystone
 +    * Vertikal montering utsettes til nye prosjektor må kjøpes inn
 +    * Tor finne nye feste (på Clasohlson)
 +  * Skjerm
 +    * Ideer til feste: hull i gulv feste i tak
 +    * Feste av skjerm i ramme: Ekstra beslag på bakside
 +  * Tora
 +    * DH er inneforstått med å håndtere honnorarkostnader
 +    * Innvitasjon klar, kommer på epost
 +    * Billetter? Kanskje ikke, "​fallhøyden"​ kan bli for stor...
 +    * Kjøreplan
 +      * Plan for siste uka før 10/12 trengs
  
nettmus/2014-10-29_nettmusikk_rigg.txt · Last modified: 2014/11/08 10:33 (external edit)