User Tools

Site Tools


nettmus:2015-04-29_nettmusikk_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2015-04-29_nettmusikk_status [2015/04/29 14:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk status 2015-04-29 ======
 +
 +**AP = aksjons-punkt**
 +
 +  * Sted: Dokkhuset
 +  * Folk: Peter, Sigurd, Leif Arne, Kristen, Otto, Tor
 +
 +  * Peter
 +    * Prosjekt-oppgaver:​ Ingen spesifikk oppgave, men Peter kan nevne lab og mulighetene som et område hvor oppgaver kan lages. **AP Peter**
 +  * Tor
 +    * Frankfurt-messe
 +      * Produkter fra kina kan være gull... vanskelig å kommunisere med selgere
 +      * Extron: Dyrt. €20k for DVI (inkl. lyd) 16x16 matrise. Enklere switcher er fremdeles kostbare.
 +      * Ingen proffe lavkost-løsninger i sikte
 +      * Audionate: Ingen nyheter
 +  * Sigurd
 +    * Møte med nasjonal musikktek-miljøet
 +    * Infrastruktur-søknad lagt litt på is/vent
 +    * Multipari-sesjoner er av interesse. Enighet om test-sesjoner med forskjellige verktøy
 +    * Advarsel: Orgelsalen tømt midlertidig
 +  * Kristen
 +    * Klarere definert hva prosjektet har av ambisjoner for 2016.. bør på plass for å muliggjøre søknader i større grad. Lengre horisont.
 +    * Nettmusikk er tatt inn i forhold til "​rammemidler"​ for 2016
 +    * Frist i forhold rammemidler er 2. juni.
 +    * Støtte til fagdager er i orden, MINK (80k).
 +    * Kvote-frislipp gjelder ut 2015. Skal så evalueres.
 +
 +  * Vi trenger mer regelmessig bruk av utstyret for å holde utfordringer på dagsorden
 +  * Neste møte bør være fokusert på innhold (og bruk). Konkrete planer resten av året bør på plass. **AP alle**
 +  * NRK på politisk agenda. Kan bli vingeklippet. Kan Dokkhuset hjelp med innhold til lav kostnad? Og få ekstra inntekter av det?
 +  * Dokkhuset bør tenke på hvilke personer på DH som skal ha videoteknisk kompetanse. **AP Tor og Kristen**
 +    * Samarbeid med multimedia-sentere på NTNU er en mulighet
 +      * Frank Børø er leder.
 +      * Kan DH få utplassert utstyr? Otto tar kontakt med Frank. Foreslå møte på DH. **AP Otto**
 +    * Leif-Arne har også kontaktpersoner innen media på NTNU.
 + 
 +  * UNINETTs bruksmuligheter på DH bør gies en ny dytt igjen.
 +    * Bruk av lokale til samlinger
 +    * Kan støtte til kultur gå inn i en strategi-plan...?​
 +    * Er et eget program for nettsamspill en mulighet? Otto hører med eCampus-gjengen på UNINETT. **AP Otto**
 +
 +  * Rigging: Tor melder i fra når PCer kan rigges. **AP Tor**
 +
 +  * Otto fortsetter å jobbe med "den enkle" streaming-løsningen **AP Otto**.
  
nettmus/2015-04-29_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2015/04/29 14:19 (external edit)