User Tools

Site Tools


nettmus:2015-11-26_nettmusikk_befaring_i_olavshallen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2015-11-26_nettmusikk_befaring_i_olavshallen [2015/12/03 12:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Befaring i Olavshallen 2015-11-26 ======
 +
 +  * Deltakere: Trond Engum (NTNU), Bjørn Morten Bratvold (NRK), Sten
 +Mosand (Olavshallen),​ Otto J Wittner (UNINETT/​NTNU)
 +  * Sten kjenner godt til Midgard Medias fiberinitiativ
 +    * Fiber fra Folkets HUs til Olavshallen eksisterer
 +  * Kontrolrom en etg. over hovedscenen (venstre side) bør bli
 +patche-punkt for ny fiber
 +    * Folkets Hus-fiber kommer inn her
 +  * Utstyrs-krok på venstre side av hovedscenen
 +    * NRK bruker kroken til stageboks ved opptak
 +    * Ny fiber bør komme inn her
 +  * Lillesal er også lett tilgjengelig fra kontrollrom
 +  * Trond og Sten mener inkludering av (analogt) orgel i Romodysse-oppsetning på hovedscenen via musikksamspills-teknologi er aktuelt
 +   * Helst domkirkeorgelet,​ men orgelsalen er et alternativ
 +   * Trond her studenter som kan bidra
 +
 +  * Anbefaling/​ønske fra befaringsgruppa:​
 +    * Ny NTNU-fiber kommer inn til kontrollrom over hovedscenen
 +    * Ny fiberstump fra kontrollrom ned til utstyrskrok ved hovedscenen
 +    * Ny fiberstump fra kontrollrom og ned til utstyrskrok i lillsal
 +    * Mulig en svitsj med 3x10gbps + 1gbps porter bør inn i kontrollrommet slik at hovedscenen og lillesal kan få 10gig-punkter samt at mikser-rommene i salene kan få 1gig-punkter ...
 +
 +   * Tilbud fra NTNU nett (Knut Carlsen)
 +     * Ny NTNU-fiber fra kommunikasjonsrom i P-kjeller til kontrollrom over hovedscenen.
 +     * Ny NTNU-fiber fra kommunikasjonsrom i P-kjeller til utstyrskrok ved hovedscenen.
 +     * Ny NTNU-fiber fra kommunikasjonsrom i P-kjeller til utstyrskrok i lillsal.
 +     * Fiberporter distribueres fra svitsj i kommunikasjonsrom i P-kjeller.
  
nettmus/2015-11-26_nettmusikk_befaring_i_olavshallen.txt · Last modified: 2015/12/03 12:10 (external edit)