User Tools

Site Tools


nettmus:2016-01-07_nettmusikk_mote

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2016-01-07_nettmusikk_mote [2016/04/20 13:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Møte ang. fremdrift i Olavshallen og NRK-samarbeid ======
  
 +  * Folk: Trond, Bjørn Morten (NRK), Otto (UNINETT), Sigurd, Thomas
 +  * Sted: Mustek Fjordgata
 +
 +  * Fiber mellom NTNU og NRK
 +    * Norkring / Telenor eier dagens fiber mellom Tyholttårnet og NRK
 +    * Bjørn Morten har kontaktperson hos Norkring
 +    * Midlertidig "​lån"​ av svart fiberpar bør være mulig. ** Bjørn Morten skjekker. **
 +    * Alternativ kan mulighens NTNU få trekke (blåse inn) ny fiber i relevant rør
 +  * Student-produksjon av konsert på Rockheim
 +    * En sukksess, Dante leverte
 +    * Ble problemer med lagring av rått lydinnhold
 +    * 48 kanaler a 1 Mbps => 20GB per time
 +    * Midlertidig lagring hos UNINETT ?? ** Otto skjekker **
 +  * Tilgang på orgelet i Domkirka er høyst aktuelt
 +    * Nytt orgel har midi-grensesnitt
 +    * Nettilknytning uklart
 +    * Nidaros Restaureringsarbeider administrerer bygningsmassen
 +    * ** Otto hører om Nett. **
 +  * Orgel til Space Odysse i Olavshallen i mai
 +    * Nytt "​synt"​-orgel er innkjøpt og vil sannsynligvis bli brukt
 +    * En snarlig demo med Orgalsal-orgel er aktuelt
 +    * ** Trond og Otto og studenter rigger demo 25/1 ** hvis det er praktisk mulig
 +  * DANTE -> Jacktrip -> DANTE kan fungere...
 +    * Men påliteligheten/​feilsøking kan bli en utfordring
 +    * VxLAN/​MPLS/​GRE tunnel mellom NRK og NTNU?
 + 
 +  ​
nettmus/2016-01-07_nettmusikk_mote.txt · Last modified: 2016/04/20 13:29 (external edit)