User Tools

Site Tools


nettmus:2017-09-01_nettmusikk_status_nrk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2017-09-01_nettmusikk_status_nrk [2017/10/03 12:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Nettmusikk - Status NRK 2017-09-01 =====
 +
 +  * Folk: Joar, Bjørn Morten, Vegard, Trond, Otto
 +
 +  * Nye svitsjer klare hos mustek
 +    * NTNU nett (Erik Hammervold) setter opp svitsjer tirsdag uke 36
 +    * DAD boks står på og er patchet i NRK-NTNU-svitsj
 +    * Otto følger opp og "​pusher på"
 +  * Workshop i uke 37
 +    * Ønsker å teste Ucom over NRK-Kjellerstudio-forbindelsen
 +    * Scenario
 +      * Opptak fra NRK presenteres og samproduseres mot kjellerstudioet
 +      * Opptak fra Kj.studio presenteres og samproduseres mot NRK
 +      * Noen live-strømmer:​ Eg. lyd til kommunikasjon,​ effekt-enhet
 +      * Test av master-slave konfig av Protools
 +      * Vegard lager plan for tester
  
nettmus/2017-09-01_nettmusikk_status_nrk.txt · Last modified: 2017/10/03 12:13 (external edit)