User Tools

Site Tools


nettmus:2018-05-03_nettmskk_-_eksperementering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2018-05-03_nettmskk_-_eksperementering [2018/05/25 09:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk - nye eksperimenter ======
 +
 +  * Folk: Trond, Otto
 +
 +  * "​Klokke-på-Gjørvik"​ test
 +    * To Dante enheter på hver ende av kjede
 +    * En PC med Dante lydkort som klokke-master i midten av kjeden
 +    * Øk forsinkelsen mellom klokke-master og enden enheter
 +    * Test1 2018-05-03
 +      * Kjede: Dante vc -> Tronds mac -> usb2.0 100mbps --> ss1-ntnu --(svitsj)->​ Forsite Pre 4 --(via svitsj)-->​ Ottos laptop --> usb 3.0 1gbps --> 5-1 mac -> Dante PCI
 +      * Ottos laptop som forsinkelses-ledd fungere ikke. Hverken Tronds mac eller 5-1- mac'n fikk godt nok klokkesignal.
 +
 +    * Test2 2018-05-03
 +      * Kjede: Mic -> Forsite Pre 4 -> svitsj -> pc ss1-ntnu -> usb 2 100mbps -> Tronds mac -> Dante VSC
 +      * Maks forsinkelse:​ 18ms RTT
 +      * Mister klokke på 20ms RTT
 +      * Lydkvalitet er ok
 +      * Lydkvaltest trengs
 +    * Test2 2018-05-03
 +      * Kjede: Mic -> Forsite Pre 4 -> svitsj -> pc ss1-ntnu -> usb 2.0 100 mbps -> 5-1 mac -> Dante PCI
 +      * Maks forsinkelse:​ 20 ms RTT
 +      * Kun lyd-skjekk via Dante controller
 +      * 
 +
 +  * Tapsfri internett-lyd
 +    * Jacktrip mellom enheter med tett klokkesynk ... ?
 +    * Skylagring hos Protools av opptak
 +    * Rebekka Wilsons sw pakker
 +
 +  * Forsinkelse og EuCon
 +    * Introduser forsinkelse mellom EuCon enheter
 +    * ... også for OSC protokollen
 +
 +
  
nettmus/2018-05-03_nettmskk_-_eksperementering.txt · Last modified: 2018/05/25 09:35 (external edit)