User Tools

Site Tools


nettmus:2018-05-03_nettmusikk_-_nettplanlegging

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2018-05-03_nettmusikk_-_nettplanlegging [2018/05/03 09:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== VIRGIL 1.1 ======
  
 +  * Folk: Trond, Otto
 +
 +  * Ny gjennomgang av Nettmusikks nettinfrastruktur
 +
 +  * Egen svitsj i Fjgt som hub / sentralbord
 +    * Den siste vxlan-svitsjen
 +  * Alle Vxlan-tuneller inn mot hver sin port i hub-svitsj
 +    * Egen Vxlan tunnel per "​partner",​ e.g. NRK, DH, Orgelsal, Kj.stud, MCT, ...
 +  * Fysisk patching i hub for å koble tuneller og "​lokalskyer"​
 +  * DHCP-adresse koordinering fremdeles
 +
 +  * Otto hører med NTNU-nett
nettmus/2018-05-03_nettmusikk_-_nettplanlegging.txt · Last modified: 2018/05/03 09:44 (external edit)