User Tools

Site Tools


nettmus:2018-09-03_nettmusikk-_dante_over_nat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2018-09-03_nettmusikk-_dante_over_nat [2018/09/04 12:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Dante over NAT 2018-09-03 ====
 +  * Sted: Hjemme hos Trond Engum, Gamle Åsvei
 +
 +  * GET loqal hjemmeruter med NAT kjørende ble konfigurert til å mappe en serie porter (funnet v.h.a. tcpdump på Dante Domain Manager serveren) til ekstern ip.
 +  * Ekstern IP ble "​enrolled"​ i Dante Domain Manager (DDM)
 +  * Resultater
 +    * Dante VSC lot seg ikke "​enrolle"​ til tross for at meldinger mellom VSC og DDM kom igjennom.
 +    * Dante AVIO USB dongle lot seg "​enrolle"​ og dukker opp i Dante Controller.
 +      * MEN USB dongle rapporterer egen privat IP (192.168.1.x) til DDM.
 +      * Rapportert adresse overstyrer "​enroll"​-adressen.
 +      * => USB enhet er ikke nåbar (til tross for åpne og mappede porter).
 +
  
nettmus/2018-09-03_nettmusikk-_dante_over_nat.txt · Last modified: 2018/09/04 12:46 (external edit)