User Tools

Site Tools


nettmus:2018-12-12_nettmusikk_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2018-12-12_nettmusikk_status [2018/12/13 11:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Netmusikk status 2018-12-12 ======
 +  * Status MCT (Sigurd)
 +    * Flyttet ned i egne lokaler på NTNU i november
 +    * Bruker "​Tico"​-bokser til samvær, men ikke til samspill
 +    * Avslutning for studiet i høst med Oslo-Trondheim konsert mellom videregående skoler
 +      * LOLA som verktøy
 +      * Litt "​rusk"​ med lyd, men artister var fornøyd
 +    * Sigurd tar permisjon til våren, ny person inn
 +  * 5G trådløst på gang. Muligheter for musikksamarbeid kan åpne seg.
 +  * MCT samarbeid med Dokkhuset?
 +    * Utstyr,e.g. LOLA-maskin,​ er tilgjengelig,​ dog litt i "​dvale"​ for tiden
 +    * Trengs en "​dugnad"​ for å se på nett-sammenkobling.
 +      * Tor må inn
 +    * I løpet av våren er MCT infrastrukturen stabil nok til å inkludere DH
 +    * Dante DM for eksperimentering er tilgjengelig via Uninett. ​
 +  * Samarbeid om jazz-konsertserie
 +    * Jazzmusikere må inn først, m.a.o. Ernst Viggo må inn i bildet.
 +  * Publikasjoner i 2018, kontakter opprettet (Trond)
 +    * Det nettekniske mot DH virker ikke lenger. Ønsket opprydning.
 +    * Otto kaller inn til "​dugnad"​. Tor, Erik Hammervold, Thomas Henriksen, Trond E.
 +  * "​Levende bilder"​-prosjektet til NTNU noe for Nettmusikk? ​
 +    * Dreier seg mest om opplæring for enkel videoproduksjon ser det ut til.
 +  * Infrastruktur-søknad inne, evaluering pågår, svar i juni 2019.
 +  * "Big challenge"​ i mai utenfor DH (i dokken). DH er reservert i sammenhengen. Muligheter for nettmusikk?
 +  * Leif Arne har jobbe med materiale, kan sannsynligvis bidra.
  
nettmus/2018-12-12_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2018/12/13 11:43 (external edit)