User Tools

Site Tools


nettmus:2020-02-03_nettmusikk_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2020-02-03_nettmusikk_status [2020/02/12 09:45] (current)
8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973 created
Line 1: Line 1:
 +===== Nettmusikk status 2020-02-03 ======
 +
 +  * Folk: Otto, Kristen
 +
 +  * Utstyr
 +    * NTNU-innkjøpt utstyr tilfaller sannsynligvis DH - Otto sjekker
 +      * 2 svarte prosjektrer,​ 2 mm pc'er, 2 prosjektor-flater,​ div kabler, USB-kameraer
 +    * Uninett-innkjøpt utstyr tilfaller nok også DH - Otto sjekker
 +      * SDI-HDMI kamera
 +  * DH's avtale med NTNU utløper i 2026
 +  * Tor har 30% teknisk-admin rolle på DH. 50% musikalt.
 +  * Nettmusikk videre
 +    * Arena (DH) og nett (Uninett/​NTNU) OK
 +    * Musikkteknologi (NTNU) OK
 +    * Kunstnerisk ..... mangelfullt.
 +      * Ernst Viggo - Jazz NTNU
 +      * Eirik Heggdal - Jazz NTNU
 +      * Trondheim voices ... kanskje
 +      * Trondheimssolistene (TSO) .... ?
 +        * Samspill med pop/rock? Kan mustek hjelpe med kontakter?
 +  * Kristen forsøker å ta opp "​nettmusikk"​ som mulighet i samtaler med inst. for musikk.
  
nettmus/2020-02-03_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2020/02/12 09:45 by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973