User Tools

Site Tools


nettmus:punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nettmus:punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu [2019/04/25 08:47]
8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973 [Puntk-liste for VLAN 10.100 / "Nettmusikk" ved NTNU]
nettmus:punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu [2019/04/25 08:47] (current)
8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973
Line 12: Line 12:
 | Kjellerstudioet,​ Olavskvartalet | lan-musikk-055-h | 1-10 | (svitsjeport direkte) | 1050 Nettmusikk | Oppe, \\ men ser ikke trafikk fra Tyholt eller Orgelsal | erik.hammervold@ntnu.no | | Kjellerstudioet,​ Olavskvartalet | lan-musikk-055-h | 1-10 | (svitsjeport direkte) | 1050 Nettmusikk | Oppe, \\ men ser ikke trafikk fra Tyholt eller Orgelsal | erik.hammervold@ntnu.no |
 | Kjellerstudioet,​ Olavskvartalet | lan-musikk-055-h | 11-24 | (svitsjeport direkte) | 8 Internett | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no | | Kjellerstudioet,​ Olavskvartalet | lan-musikk-055-h | 11-24 | (svitsjeport direkte) | 8 Internett | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no |
-| Musikkteknologi,​ Fjorgata | sentrum-062-sw | m1 A18, D2 | A148, løs port | 1050 Nettmusikk | Oppe. Klokke (PTP) fungerer ikke (IGMP problemer?) | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj \\ robin.stockert@ntnu.no for patch (?) | +| Musikkteknologi,​ Fjorgata | sentrum-062-sw | m1 A18, D2 | A148, løs port | 1050 Nettmusikk | Oppe. Klokke (PTP) fungerer ikke (IGMP problemer?) | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj \\ robin.stockert@ntnu.no for patch(?) | 
-| Musikkteknologi,​ Fjorgata | sentrum-062-sw | m1 B1+C16 \\ m2 L1+L2 | "​062.C147,​013"​ og "​062.C094,​rom 329" \\ "​062.336"​ og "​062.000,​ polycom"​ | 8 Internett | Konfigurert \\ Uklart med patching ​ | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj \\ robin.stockert@ntnu.no for patch (?) |+| Musikkteknologi,​ Fjorgata | sentrum-062-sw | m1 B1+C16 \\ m2 L1+L2 | "​062.C147,​013"​ og "​062.C094,​rom 329" \\ "​062.336"​ og "​062.000,​ polycom"​ | 8 Internett | Konfigurert \\ Uklart med patching ​ | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj \\ robin.stockert@ntnu.no for patch(?) |
 | Orgelsal, Olavskvartalet | sentrum-dsw | ? optisk | 057.000 nettmusikkserver orgelsal | 8 Internett | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no | | Orgelsal, Olavskvartalet | sentrum-dsw | ? optisk | 057.000 nettmusikkserver orgelsal | 8 Internett | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no |
 | Orgelsal, Olavskvartalet | sentrum-057-sw | 30 | 571.057 53 | 1050 Nettmusikk | Konfigurert og patchet(?), \\ men ser ikke trafikk fra Tyholt eller kjellerstudioet | erik.hammervold@ntnu.no\\ bjorn.stene@ntnu.no | | Orgelsal, Olavskvartalet | sentrum-057-sw | 30 | 571.057 53 | 1050 Nettmusikk | Konfigurert og patchet(?), \\ men ser ikke trafikk fra Tyholt eller kjellerstudioet | erik.hammervold@ntnu.no\\ bjorn.stene@ntnu.no |
nettmus/punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu.txt · Last modified: 2019/04/25 08:47 by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973