User Tools

Site Tools


nettmus:2013-10-14_item_ntnu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2013-10-14_item_ntnu [2014/01/23 08:40] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Item lab møte -Ngorongoro - 2013-10-14 ======
 +
 +  * Folk: Kristen, Tor, Peter, Sigurd, Leif Arne, Otto
 +
 +  * Intro av hverandre
 + 
 +  * Oppsummering av historie
 +    * Lavforsinkelsessystemer for lyd på Q2S i ca 2005
 +    * Leif Arne har jobbet med video-biten
 +      * Mange masterstudenter
 +  * Kristin påpeker at dette er viktig og veldig interessant for Dokkhuset + NTNU
 +
 +  * Tekniske problemstillinger
 +    * Lyd kan sends med lav forsinkelse i dag med hyllevare utstyr
 +    * Video er vanskeligere,​ e.g. typisk maks 60hz sampling v.s. >48kHz for lyd
 +  * Gjennomgang av utstyr
 +    * Noe lyd (miker pluss mikser)
 +    * Video 
 +      * Prosjektor design (60 hz) 2 stk
 +      * Video PC 
 +      * Samsung rask skjerm
 +      * 3-4 andre relativt gode PC'er
 +
 +  * Dagens prosjekter
 +    * Direksjonsundervisning,​ kor, pågående
 +    * Studenter i team - Landsby i januar-februar
 +    * 
 +  * Ønsker
 +    * Å ha et sett samspill-noder på NTNU campus, permanent
 +      * Musikkteknologi "​5.1-rommet2 (kontrollrom 3)
 +      * Orgelsalen, Olavshallen
 +      * Dokkhuset,  ​
 +        * Ekstra utstyr i tak, ok
 +        * 
 +    * Sikte mot et samspill-oppsetning mellom tre noder
 +      * Lydteknisk utfordring
 +    * Legge opp til to-tre varianter av noder i forhold til kost/​kompleksitet
 +    * UNINETT kan mulighens drifte/​overvåke nodene
 +    * Generell video-streaming fra Dokkhuset
 +      * Fastmontering av fjernstyrte kameraer
 +      * Mulighet for multiview-konfigurasjon + generelle konfigurasjoner
 +      * Også godt nok for NRK
 +    * Tid på Dokkhuset
 +      * Dagtid er mye ledig
 +      * NTNU har krav på sin kvote
 + 
 +  * Bruke tekniske kompetente musikere
 +    * "​10-amp"​
 +    * "​Clause-og-Koka"​
 +    * Jazz-opera ​
 +
 +  * Avtale om utstyr og disponering av midler, personresurrser må lages
 +
 +  * Neste møte på Dokkhuset - fysisk befaring
 +    * Otto finner dato (via en Foodle)
 +    * Invitere noen med video og lys-teknisk kompetanse
 +      * Tor hører med kontakter i NRK
  
nettmus/2013-10-14_item_ntnu.txt · Last modified: 2014/01/23 08:40 (external edit)