User Tools

Site Tools


nettmus:2013-10-14_item_ntnu

Item lab møte -Ngorongoro - 2013-10-14

 • Folk: Kristen, Tor, Peter, Sigurd, Leif Arne, Otto
 • Intro av hverandre
 • Oppsummering av historie
  • Lavforsinkelsessystemer for lyd på Q2S i ca 2005
  • Leif Arne har jobbet med video-biten
   • Mange masterstudenter
 • Kristin påpeker at dette er viktig og veldig interessant for Dokkhuset + NTNU
 • Tekniske problemstillinger
  • Lyd kan sends med lav forsinkelse i dag med hyllevare utstyr
  • Video er vanskeligere, e.g. typisk maks 60hz sampling v.s. >48kHz for lyd
 • Gjennomgang av utstyr
  • Noe lyd (miker pluss mikser)
  • Video
   • Prosjektor design (60 hz) 2 stk
   • Video PC
   • Samsung rask skjerm
   • 3-4 andre relativt gode PC'er
 • Dagens prosjekter
  • Direksjonsundervisning, kor, pågående
  • Studenter i team - Landsby i januar-februar
 • Ønsker
  • Å ha et sett samspill-noder på NTNU campus, permanent
   • Musikkteknologi “5.1-rommet2 (kontrollrom 3)
   • Orgelsalen, Olavshallen
   • Dokkhuset,
    • Ekstra utstyr i tak, ok
  • Sikte mot et samspill-oppsetning mellom tre noder
   • Lydteknisk utfordring
  • Legge opp til to-tre varianter av noder i forhold til kost/kompleksitet
  • UNINETT kan mulighens drifte/overvåke nodene
  • Generell video-streaming fra Dokkhuset
   • Fastmontering av fjernstyrte kameraer
   • Mulighet for multiview-konfigurasjon + generelle konfigurasjoner
   • Også godt nok for NRK
  • Tid på Dokkhuset
   • Dagtid er mye ledig
   • NTNU har krav på sin kvote
 • Bruke tekniske kompetente musikere
  • “10-amp”
  • “Clause-og-Koka”
  • Jazz-opera
 • Avtale om utstyr og disponering av midler, personresurrser må lages
 • Neste møte på Dokkhuset - fysisk befaring
  • Otto finner dato (via en Foodle)
  • Invitere noen med video og lys-teknisk kompetanse
   • Tor hører med kontakter i NRK
nettmus/2013-10-14_item_ntnu.txt · Last modified: 2014/01/23 08:40 by 127.0.0.1