User Tools

Site Tools


nettmus:2013-11-09_dokkhuset

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2013-11-09_dokkhuset [2014/01/23 08:40] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmus14 - møte 2013-11-06 ======
 +  * Sted: Dokkhuset (++)
 +  * Folk: Leif Arne, Sigurd, Tor, Kristen, Otto
 +
 +===== Kommentarer på prosjektplan så langt =====
 +
 +    * Leif arne: 
 +        * 1 mill peng + kanskje mer øremerket til utstyr. ​
 +        * Item + iet har prosjekt som kan bruke midlene. ​
 +        * "​Gamle"​ penger kanskje også. Leif-arne undersøker. ​
 +        * Alle midlene bør brukes innenfor dagens prosjekt. Utstyr kan velges og plasseres i tråd med ønsker fra Nettmus14.
 +
 +===== Gjennomgang av prosjektplan-utkast =====
 +
 +==== Lokaler ====
 +
 +  *  Ytterligere : 
 +    * Iet - Aura
 +    * Hovedbygget
 +    * Dragvoll musikkvitenskap
 +  * Korte avstander i starten praktisk, m.a.o. Dokkhuset, 5.1 og Orgelsal er OK.
 +  * Tid på dokhuset må bookes for våren
 +    * Økonomi: Kostnader ved "​leie"​ av lokaler. "​Gamle"​ penger fra Leif-Arne kan kanskje brukes.
 +
 +==== Målgrupper ====
 +  * Også "​nysgjerrig"​ publikum. Også et mål å vise fram multimedia-oppsetninger. ​
 +    * Legge inn en prøve-oppsetning før sommeren og videre oppsetning til høsten
 +    * Streaming av flere vanlige oppsetninger
 +
 +==== Formål ====
 +  * Foreslå fase-to med NMH og UIT (Jon Marius AAreskjold). ​
 +  * Begynne sondering på mulige oppsetninger så fort som mulig
 +    * Landsby-arbeid av type "​lang"​ (over hele vårsemeteret)
 +
 +==== Beskrivelse ====
 +  * Koordinere, men også videreutvikle/​styrke,​ fremtidsrette. ​
 +  * Dokkhuset: digital/ny formidling, avansert produksjon.
 +  * Musikktek: Produksjon men også fremføring
 +  * Iet: Kontakt med "​video-gjengen"​ (Andrew++) bør opprettes. ​
 +
 +==== Milepæler ====
 +
 +  * Video + lys
 +    * Tor har være i kontakt med NRK-beksjent,​ Joakim Faxvåg
 +    * Ala Dokkhuset lokale (men mindre) hos NRK har masse lys (array'​er) installert. Bruk balanseres i forhold til publikum v.s. kameraer
 +    * Joakim, er positiv til å bidra som "​konsulent"​
 +    * NRK inn som formell partner i prosjektet - med tid 
 +
 +   * Nett
 +     * 10G til orgelsal også, video kan være relevant. 30.04 som milepæl
 +
 +   * Projeksjonsflater Dokkhuset: ​
 +     * Vinduer på siden er klare. Flere svarte flater tilgjengelige. ​   ​
 +
 +==== Budsjett ====
 +
 +  * Alle finner fra time-satser for arbeid.
 +
 +==== Generelt ====
 +
 +  * Otto oppdatere plan i ettermiddag slik at Sigurd har den til møte i morra.
  
nettmus/2013-11-09_dokkhuset.txt · Last modified: 2014/01/23 08:40 (external edit)