User Tools

Site Tools


nettmus:2013-11-09_dokkhuset

Nettmus14 - møte 2013-11-06

 • Sted: Dokkhuset (++)
 • Folk: Leif Arne, Sigurd, Tor, Kristen, Otto

Kommentarer på prosjektplan så langt

 • Leif arne:
  • 1 mill peng + kanskje mer øremerket til utstyr.
  • Item + iet har prosjekt som kan bruke midlene.
  • “Gamle” penger kanskje også. Leif-arne undersøker.
  • Alle midlene bør brukes innenfor dagens prosjekt. Utstyr kan velges og plasseres i tråd med ønsker fra Nettmus14.

Gjennomgang av prosjektplan-utkast

Lokaler

 • Ytterligere :
  • Iet - Aura
  • Hovedbygget
  • Dragvoll musikkvitenskap
 • Korte avstander i starten praktisk, m.a.o. Dokkhuset, 5.1 og Orgelsal er OK.
 • Tid på dokhuset må bookes for våren
  • Økonomi: Kostnader ved “leie” av lokaler. “Gamle” penger fra Leif-Arne kan kanskje brukes.

Målgrupper

 • Også “nysgjerrig” publikum. Også et mål å vise fram multimedia-oppsetninger.
  • Legge inn en prøve-oppsetning før sommeren og videre oppsetning til høsten
  • Streaming av flere vanlige oppsetninger

Formål

 • Foreslå fase-to med NMH og UIT (Jon Marius AAreskjold).
 • Begynne sondering på mulige oppsetninger så fort som mulig
  • Landsby-arbeid av type “lang” (over hele vårsemeteret)

Beskrivelse

 • Koordinere, men også videreutvikle/styrke, fremtidsrette.
 • Dokkhuset: digital/ny formidling, avansert produksjon.
 • Musikktek: Produksjon men også fremføring
 • Iet: Kontakt med “video-gjengen” (Andrew++) bør opprettes.

Milepæler

 • Video + lys
  • Tor har være i kontakt med NRK-beksjent, Joakim Faxvåg
  • Ala Dokkhuset lokale (men mindre) hos NRK har masse lys (array'er) installert. Bruk balanseres i forhold til publikum v.s. kameraer
  • Joakim, er positiv til å bidra som “konsulent”
  • NRK inn som formell partner i prosjektet - med tid
 • Nett
  • 10G til orgelsal også, video kan være relevant. 30.04 som milepæl
 • Projeksjonsflater Dokkhuset:
  • Vinduer på siden er klare. Flere svarte flater tilgjengelige.

Budsjett

 • Alle finner fra time-satser for arbeid.

Generelt

 • Otto oppdatere plan i ettermiddag slik at Sigurd har den til møte i morra.
nettmus/2013-11-09_dokkhuset.txt · Last modified: 2014/01/23 08:40 by 127.0.0.1