User Tools

Site Tools


nettmus:2014-01-08_nettmus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2014-01-08_nettmus [2014/01/23 08:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmus - møte 2014-01-08 ======
 +  * NTNU pott: 1,8 millioner. MÅ brukes/​faktureres før 31/5.
 +  * 190k for lys kan bli vanskelig fra DH
 +    * NTNU-pott kan sannsyligvis bidra
 +  * Vi må unngå anbuds-runder
 +    * Innkjøpsavtaler for NTNU og UNINETT må undersøkes
 +  * Drift i fremtiden?
 +    * UNINETT kan potensielt ha ansvar. Finansiering via UNINETTs betalingsmodeller mot institusjoner
 +  * Å formidle nytteverdi av infrastrukturen i så generell settig som mulig
 +    * Applikasjonsområder ut over musikk
 +  * NRK-standard på kameraer og lys viktig
 +    * Trond har kontakt (Bjørn Morten Brattvold). Møte med Otto og Leif Arne så fort som mulig.
 +    * Linser- og lysanbefalinger
 +    * Fjernstyring
 +    * Stabil konfigurasjon
 +    * ...men lab-aktivitet må også være høyst mulig
 +  * Klokkesynk? DANTE har støtte for lyd. Sanns. ok pga. høy fps på kamera.
 +    * GPS kanskje i fremtiden. (Event. PTP)
 +  * Alternative noder
 +    * Kjellerstudio på Musikkteknologi (fremfor 5.1)
 +    * Aura+multimedia på IET, kan baseres på eksisterende utstyr fra ITEM
 +    * To (eller flere) node-typer: "​Studio",​ "​kontor"​ (m. headset, 120hz skjerm)
 +    * 
 +  * AVB - raw video+lyd over ethernet
 +  * Oppsetninger
 +    * Mekatonia i september?
 +    * 
 +  * Formidling
 +    * DAFX - konferanse iet
 +   
 +===== Møteplan + januar aktiviteter =====
 +  * NRK så fort som mulig (Otto, Trond, Leif Arne, Tor)
 +  * Otto lager epostliste
 +  * Otto, Sigurd og Trond finner nett-punkter for kjeller ++
 +  * Leif Arne og Peter ser an Aura+MM-laben
 +  * Otto og Leif Arne lager detaljert innkjøpsliste med hjelp fra Pål (Item)
 +  * Statusmøte 24 januar 10:15 Dokkuset
 +    * Videre møter minst en gang i måneden
  
nettmus/2014-01-08_nettmus.txt · Last modified: 2014/01/23 08:41 (external edit)