User Tools

Site Tools


nettmus:2014-01-08_nettmus

Nettmus - møte 2014-01-08

 • NTNU pott: 1,8 millioner. MÅ brukes/faktureres før 31/5.
 • 190k for lys kan bli vanskelig fra DH
  • NTNU-pott kan sannsyligvis bidra
 • Vi må unngå anbuds-runder
  • Innkjøpsavtaler for NTNU og UNINETT må undersøkes
 • Drift i fremtiden?
  • UNINETT kan potensielt ha ansvar. Finansiering via UNINETTs betalingsmodeller mot institusjoner
 • Å formidle nytteverdi av infrastrukturen i så generell settig som mulig
  • Applikasjonsområder ut over musikk
 • NRK-standard på kameraer og lys viktig
  • Trond har kontakt (Bjørn Morten Brattvold). Møte med Otto og Leif Arne så fort som mulig.
  • Linser- og lysanbefalinger
  • Fjernstyring
  • Stabil konfigurasjon
  • …men lab-aktivitet må også være høyst mulig
 • Klokkesynk? DANTE har støtte for lyd. Sanns. ok pga. høy fps på kamera.
  • GPS kanskje i fremtiden. (Event. PTP)
 • Alternative noder
  • Kjellerstudio på Musikkteknologi (fremfor 5.1)
  • Aura+multimedia på IET, kan baseres på eksisterende utstyr fra ITEM
  • To (eller flere) node-typer: “Studio”, “kontor” (m. headset, 120hz skjerm)
 • AVB - raw video+lyd over ethernet
 • Oppsetninger
  • Mekatonia i september?
 • Formidling
  • DAFX - konferanse iet

Møteplan + januar aktiviteter

 • NRK så fort som mulig (Otto, Trond, Leif Arne, Tor)
 • Otto lager epostliste
 • Otto, Sigurd og Trond finner nett-punkter for kjeller ++
 • Leif Arne og Peter ser an Aura+MM-laben
 • Otto og Leif Arne lager detaljert innkjøpsliste med hjelp fra Pål (Item)
 • Statusmøte 24 januar 10:15 Dokkuset
  • Videre møter minst en gang i måneden
nettmus/2014-01-08_nettmus.txt · Last modified: 2014/01/23 08:41 by 127.0.0.1