User Tools

Site Tools


nettmus:2014-06-05_nettmusikk_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2014-06-05_nettmusikk_status [2014/06/25 13:33] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk status - 2014-06-05 =======
 +  * Sted: Item, NTNU
 +  * Folk: Leif Arne, Pål, Trond, Sigurd, Peter, Kirsten, Otto
 +
 +  * Gjennomgang av innkjøp
 +    * Det meste at ønsker er stort sett tilfredstilt
 +    * "​Bruk"​-utstyr fra Item (prosjektorer,​ kameraer) inkluders og installeres også
 +
 +  * Dokkhuset ønsker 3d skisse av totalløsning
 +    * Sketchup? Hvem kjenner noen som kan verktøyet?
 +
 +  * Langsiktig fremtid for Nettmusikk
 +    * UNINETT fortsetter koordinering av den distribuerte "​laben"​
 +    * UNINETT finner penger til mindre vedlikehold og drift de neste 3 år (2015-2018)
 +    * Inst. for Musikk og Dokkhuset blir eiere av utstyret
 +
 +  * Fremdrift på kortsikt
 +    * Når utstyr mottas må det registreres hos Pål: Serienummer og plassering
 +    * Rigging så fort utstyr er i hus
 +    * Oppsetninger
 +      * Vi bør allerede sikte mot noe til høsten (Dokkhusets kalender fylles...)
 +      * Men... utstyr bør være operativt før vi lover noe
 +      * Streaming i september fra Mekatronia?
 +        * For omfattende og utfordrende for Nettmusikk-prosjekter rent video-produksjonsmessig. En profesjonell produsent bør nok brukes.
 +    * Dante som første samspillsløsning,​ lyd.
 +    * LOLA som første med samspillsystem,​ video og lyd.
 +      * Dante inn i LOLA via virtuelt lydkort.
 +
 +  * Nytt arbeidsmøte når mer utstyr kommer i hus.
 +
  
nettmus/2014-06-05_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2014/06/25 13:33 (external edit)