User Tools

Site Tools


nettmus:2014-06-05_nettmusikk_status

Nettmusikk status - 2014-06-05

 • Sted: Item, NTNU
 • Folk: Leif Arne, Pål, Trond, Sigurd, Peter, Kirsten, Otto
 • Gjennomgang av innkjøp
  • Det meste at ønsker er stort sett tilfredstilt
  • “Bruk”-utstyr fra Item (prosjektorer, kameraer) inkluders og installeres også
 • Dokkhuset ønsker 3d skisse av totalløsning
  • Sketchup? Hvem kjenner noen som kan verktøyet?
 • Langsiktig fremtid for Nettmusikk
  • UNINETT fortsetter koordinering av den distribuerte “laben”
  • UNINETT finner penger til mindre vedlikehold og drift de neste 3 år (2015-2018)
  • Inst. for Musikk og Dokkhuset blir eiere av utstyret
 • Fremdrift på kortsikt
  • Når utstyr mottas må det registreres hos Pål: Serienummer og plassering
  • Rigging så fort utstyr er i hus
  • Oppsetninger
   • Vi bør allerede sikte mot noe til høsten (Dokkhusets kalender fylles…)
   • Men… utstyr bør være operativt før vi lover noe
   • Streaming i september fra Mekatronia?
    • For omfattende og utfordrende for Nettmusikk-prosjekter rent video-produksjonsmessig. En profesjonell produsent bør nok brukes.
  • Dante som første samspillsløsning, lyd.
  • LOLA som første med samspillsystem, video og lyd.
   • Dante inn i LOLA via virtuelt lydkort.
 • Nytt arbeidsmøte når mer utstyr kommer i hus.
nettmus/2014-06-05_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2014/06/25 13:33 by 127.0.0.1