User Tools

Site Tools


nettmus:2015-03-04_nettmusikk_planer_2015

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2015-03-04_nettmusikk_planer_2015 [2015/03/04 14:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk - Planer 2015 ======
  
 +  * Folk: Kristen, Sigurd, Leif Arne, Otto
 +  * Sted: Mustek, Fjordgt 1
 +
 +  * Gjennomgang av {{nettmus:​nettmusikk2015_plan_v1.pdf|forslag til prosjektplan for 2015}}
 +  * Lista over prosjektmål ble oppdatert med detaljer samt supplert med manglende mål
 +  * Mulige finansieringskilder for videreføring av Nettmusikk-aktiviteten etter 2015 
 +    * NTNU sammenslåingsprosessen
 +    * Mustek SAK / AVIT søknad
 +    * Kulturfond med kunstner som hovedsøker
 +  * Milepæler ble oppdatert
 +
 +  * {{:​nettmus:​nettmusikk2015_plan_v2.pdf|Nye versjon av prosjektplan er tilgjengelig}}
nettmus/2015-03-04_nettmusikk_planer_2015.txt · Last modified: 2015/03/04 14:53 (external edit)