User Tools

Site Tools


nettmus:2015-03-04_nettmusikk_planer_2015

Nettmusikk - Planer 2015

 • Folk: Kristen, Sigurd, Leif Arne, Otto
 • Sted: Mustek, Fjordgt 1
 • Lista over prosjektmål ble oppdatert med detaljer samt supplert med manglende mål
 • Mulige finansieringskilder for videreføring av Nettmusikk-aktiviteten etter 2015
  • NTNU sammenslåingsprosessen
  • Mustek SAK / AVIT søknad
  • Kulturfond med kunstner som hovedsøker
 • Milepæler ble oppdatert
nettmus/2015-03-04_nettmusikk_planer_2015.txt · Last modified: 2015/03/04 14:53 by 127.0.0.1