User Tools

Site Tools


nettmus:2016-07-01_nettmusikk_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2016-07-01_nettmusikk_status [2018/09/03 13:55] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk status - 2016-07-01 ======
 +
 +  * Folk: Trond, Sigurd, Tor, Kristen, Otto
 +  * Sted: DH
 +  * **Aksjons-punkter er uthevet**
 +
 +  * Otto informerer om orgel-samspill-konsert mellom orgelsal og Brno, Tjekkia
 +  * Trond informerer om ferdige prosjekter fra studenter på mustek
 +    * Rapporter skal oppdrives og gjøres tilgjengelige,​ via nettmusikk-web
 +
 +  * Muligheter i forhold til jubileums-oppsetning 26/9 19:30-21:00 på DH
 +    * Sigurd og Trond ser an mulige student bidrag
 +      * Vegard ??? er en mulig kandidat
 +    * Leif Arnes oppsetnings-konsept gjør fremskrit, men blir ikke klart til september
 +    * Ideer
 +      * En artist plasser eksternt på "​obskur plass" inkluderes i samspill
 +      * Minst to artister
 +      * Innslag med rytme blir viktig. Klappe-sekvens med underholdingsverdi?​
 +      * Musikksamspillinnslag inn mot slutten av oppsetning, slik at en smak av fremtiden presenterer
 +      * Kan noen av lab-lokalene på NTNU-campus fungere?
 +        * "​Slegge-laben"​ på Elkraft/​energi-og-miljø
 +        * Marintek, bassenget
 +        * Trappa inne i hovedbygget
 +        * Tyholt-tårnet
 +        * Utenfor Sea-lab
 +        * St. Olav. H-platform på taket?
 +        * Utendørs er attraktivt, men lys-messig problematisk
 +      * Eirik Hegdal må inn.
 +      * Vi bør begrense oss så ikke vi drukner i tekniske utfordringer
 +        * To NTNU-lokasjoner,​ en utenfor en fasade, en inne i lab/lokale
 +        * **Tor nevner to-stk-fjernmusiker-på-ntnu-muligheten for Erik Heggdal**
 +        * **Otto hører med NTNU-nett om mulige NTNU-lokasjoner**
 +        * **Tor og Otto befarer alternativene NTNU-nett anbefaler**
 +        * **Tor informerer Erik Heggdal, ny befaring**
 +
 +  * God ferie!
  
nettmus/2016-07-01_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2018/09/03 13:55 (external edit)