User Tools

Site Tools


nettmus:2016-07-01_nettmusikk_status

Nettmusikk status - 2016-07-01

 • Folk: Trond, Sigurd, Tor, Kristen, Otto
 • Sted: DH
 • Aksjons-punkter er uthevet
 • Otto informerer om orgel-samspill-konsert mellom orgelsal og Brno, Tjekkia
 • Trond informerer om ferdige prosjekter fra studenter på mustek
  • Rapporter skal oppdrives og gjøres tilgjengelige, via nettmusikk-web
 • Muligheter i forhold til jubileums-oppsetning 26/9 19:30-21:00 på DH
  • Sigurd og Trond ser an mulige student bidrag
   • Vegard ??? er en mulig kandidat
  • Leif Arnes oppsetnings-konsept gjør fremskrit, men blir ikke klart til september
  • Ideer
   • En artist plasser eksternt på “obskur plass” inkluderes i samspill
   • Minst to artister
   • Innslag med rytme blir viktig. Klappe-sekvens med underholdingsverdi?
   • Musikksamspillinnslag inn mot slutten av oppsetning, slik at en smak av fremtiden presenterer
   • Kan noen av lab-lokalene på NTNU-campus fungere?
    • “Slegge-laben” på Elkraft/energi-og-miljø
    • Marintek, bassenget
    • Trappa inne i hovedbygget
    • Tyholt-tårnet
    • Utenfor Sea-lab
    • St. Olav. H-platform på taket?
    • Utendørs er attraktivt, men lys-messig problematisk
   • Eirik Hegdal må inn.
   • Vi bør begrense oss så ikke vi drukner i tekniske utfordringer
    • To NTNU-lokasjoner, en utenfor en fasade, en inne i lab/lokale
    • Tor nevner to-stk-fjernmusiker-på-ntnu-muligheten for Erik Heggdal
    • Otto hører med NTNU-nett om mulige NTNU-lokasjoner
    • Tor og Otto befarer alternativene NTNU-nett anbefaler
    • Tor informerer Erik Heggdal, ny befaring
 • God ferie!
nettmus/2016-07-01_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2018/09/03 13:55 by 127.0.0.1