User Tools

Site Tools


nettmus:2016-11-24_nettmusikk_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2016-11-24_nettmusikk_status [2016/12/15 20:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk statusmøte 2016-11-24 ======
  
 +  * Tilstede: Kristen, Trond, Leif Arne, Otto
 +  * Sted: Dokkhuset
 +
 +===== Noder =====
 +  * Nytt (mer alvorlig) forsøk på å få musikknett-noder nærmere produksjons-tjeneste til vinteren/​våren
 +
 +===== Jubileums-forestilling =====
 +  * Samspill fungerte bra og ble påpekt under talene. Kunne (kan i neste omgang) være mer integrert del av showet...
 +  * Robåt-innslag også en suksess
 +    * Kunne vært flere kameraer
 +    * Kunne vært tydligere projeksjon inne, kanskje på annen flate
 +  * Fint produksjon av video (Roar)
 +  * Trådlås kamera fra OV team fungerte ok. Noe "​krakkelering"​ og noe forsinkelse.
 +  * Økonomi: Med bidrag av alle typer innregnet så gikk det i 1000 kr pluss.
 +  * Dokumentasjon
 +    * Lydopptak ble godt, gjenbrukes av NRK
 +    * Videoppptak startet 30min inn i konerten ...
 +      * Tegn på ressursmangel/​uerfarenhet i forhold til videohåndtering
 +      * 
 +===== Opptaksutstyr på DH =====
 +  * NTNU multimedia skal inn på befaring
 +    * DH kan (og ønsker) å bli kategoriser som "​undervisningsarena"​ => utløser mulighet for permanent opptaksutstyr i regi av mm-senteret
 +  * "​Kunnskapskanalen"​ fra NRK2 trenger arena på NTNU
 +    * DH er god kandidat. Krav til videoproduksjons-kvalitet er moderate.
 +
 +===== Mustek =====
 +  * Opplæring av studenter i høst
 +    * Kort kurs, men Dante, jacktrip, LOLA og Nettmusikk blir introdusert
 +  * Lunsj-konsert på tirsdag 29/11 
 +    * Samspill mellom DH og kjellerstudioet
 +    * "​Prosjektoppgave"​ for studenter
 +  * Msc student Vegard ​ begynner på mastergrad etter jul med nettmusikk som tema og NRK som partner
 +  * Samundervisning med UDK i Berlin er under planlegging. Kanskje i løpet av våren.
 +    * Tonmeister tilgjengelig på UDK => interessant som partner også for symfoniorkesteret
 +    * Nett-messig er UDK gunstig (universitet på DVN og GEANT)
 +    * Trond har kontaktperson
 +
 +===== Peer-to-peer ide =====
 +  * Diskusjon (under lunsj) rundt ideen
 +  * Mer arbeid trengs for å konkretisere hva som kan implementeres og hvordan FPGA v.s. mer standard hw )
 +
 +
 +God jul!
nettmus/2016-11-24_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2016/12/15 20:27 (external edit)