User Tools

Site Tools


nettmus:2016-11-24_nettmusikk_status

Nettmusikk statusmøte 2016-11-24

 • Tilstede: Kristen, Trond, Leif Arne, Otto
 • Sted: Dokkhuset

Noder

 • Nytt (mer alvorlig) forsøk på å få musikknett-noder nærmere produksjons-tjeneste til vinteren/våren

Jubileums-forestilling

 • Samspill fungerte bra og ble påpekt under talene. Kunne (kan i neste omgang) være mer integrert del av showet…
 • Robåt-innslag også en suksess
  • Kunne vært flere kameraer
  • Kunne vært tydligere projeksjon inne, kanskje på annen flate
 • Fint produksjon av video (Roar)
 • Trådlås kamera fra OV team fungerte ok. Noe “krakkelering” og noe forsinkelse.
 • Økonomi: Med bidrag av alle typer innregnet så gikk det i 1000 kr pluss.
 • Dokumentasjon
  • Lydopptak ble godt, gjenbrukes av NRK
  • Videoppptak startet 30min inn i konerten …
   • Tegn på ressursmangel/uerfarenhet i forhold til videohåndtering

Opptaksutstyr på DH

 • NTNU multimedia skal inn på befaring
  • DH kan (og ønsker) å bli kategoriser som “undervisningsarena” ⇒ utløser mulighet for permanent opptaksutstyr i regi av mm-senteret
 • “Kunnskapskanalen” fra NRK2 trenger arena på NTNU
  • DH er god kandidat. Krav til videoproduksjons-kvalitet er moderate.

Mustek

 • Opplæring av studenter i høst
  • Kort kurs, men Dante, jacktrip, LOLA og Nettmusikk blir introdusert
 • Lunsj-konsert på tirsdag 29/11
  • Samspill mellom DH og kjellerstudioet
  • “Prosjektoppgave” for studenter
 • Msc student Vegard begynner på mastergrad etter jul med nettmusikk som tema og NRK som partner
 • Samundervisning med UDK i Berlin er under planlegging. Kanskje i løpet av våren.
  • Tonmeister tilgjengelig på UDK ⇒ interessant som partner også for symfoniorkesteret
  • Nett-messig er UDK gunstig (universitet på DVN og GEANT)
  • Trond har kontaktperson

Peer-to-peer ide

 • Diskusjon (under lunsj) rundt ideen
 • Mer arbeid trengs for å konkretisere hva som kan implementeres og hvordan FPGA v.s. mer standard hw )

God jul!

nettmus/2016-11-24_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2016/12/15 20:27 by 127.0.0.1