User Tools

Site Tools


nettmus:2017-01-03_mote_ang_nrk-ntnu_link

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2017-01-03_mote_ang_nrk-ntnu_link [2017/01/03 11:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== NRK-NTNU-fiber ======
 +  * Folk: Trond, Bjørn Morten, Otto
 +  * Sted: NRK Tyholt
 +  * Tid: 2017-01-03
 +
 +  * Opprinnelig muntlig tilbud fra Gunnar Dromnes på ca 1000,- per måned gjelder sannsynligvis ikke fremdeles
 +  * Eksempel på fiber leid inn til Vår frues kirke har pris på kr 3000,- per måned
 +  * Otto sjekker om kr 10000 fra IIK (nye ITEM) fremdeles gjelder
 +  * NRK tar intern patching
 +  * NTNU nett bør kunne ta patching i Tyholt-tårnet
 +  * Trond sender en skisse av Vegards masterarbeid til Bjørn Morten
 +  * Bjørn Morten sørger for pris fra Norkring. NRK som leietaker, viderefakturering til NTNU.
 +
 +  * Befaring på Tyholt
 +    * Singel modal fiber ser ut til å komme inn i rom XXX
 +    * Singel modal fiber finnes videre til rom YYY, videre til serverrom ZZZ og så (et par) til bakrom studio K13 (?)
 +    * En svitsj med optisk 10G/1G til 1G TP trengs på K13 bakrom
 +    * Vei mellom bakrom og studio finnes
  
nettmus/2017-01-03_mote_ang_nrk-ntnu_link.txt · Last modified: 2017/01/03 11:03 (external edit)