User Tools

Site Tools


nettmus:2017-01-03_mote_ang_nrk-ntnu_link

NRK-NTNU-fiber

 • Folk: Trond, Bjørn Morten, Otto
 • Sted: NRK Tyholt
 • Tid: 2017-01-03
 • Opprinnelig muntlig tilbud fra Gunnar Dromnes på ca 1000,- per måned gjelder sannsynligvis ikke fremdeles
 • Eksempel på fiber leid inn til Vår frues kirke har pris på kr 3000,- per måned
 • Otto sjekker om kr 10000 fra IIK (nye ITEM) fremdeles gjelder
 • NRK tar intern patching
 • NTNU nett bør kunne ta patching i Tyholt-tårnet
 • Trond sender en skisse av Vegards masterarbeid til Bjørn Morten
 • Bjørn Morten sørger for pris fra Norkring. NRK som leietaker, viderefakturering til NTNU.
 • Befaring på Tyholt
  • Singel modal fiber ser ut til å komme inn i rom XXX
  • Singel modal fiber finnes videre til rom YYY, videre til serverrom ZZZ og så (et par) til bakrom studio K13 (?)
  • En svitsj med optisk 10G/1G til 1G TP trengs på K13 bakrom
  • Vei mellom bakrom og studio finnes
nettmus/2017-01-03_mote_ang_nrk-ntnu_link.txt · Last modified: 2017/01/03 11:03 by 127.0.0.1