User Tools

Site Tools


nettmus:2017-04-05_nettmusikk_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2017-04-05_nettmusikk_status [2017/04/05 14:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk status 2017-04-05 =====
 +
 +  * Folk: Kristen, Leif Arne, Trond, Sigurd
 +  * Sted: Mustek, Fjordgata
 +
 +
 +===== Status mustek master grad =====
 +  * Samarbeid mellom UiO og NTNU
 +  * Ikke helt åpen, men åpen for koombinasjon av tekniske/​ikke-tekniske fagmoråder
 +  * Sikte på oppstart høst 2018
 +  * "​Collaboration spaces"​ som teknologi
 +  * AV-rom: Robert Stokkert (gamle HiST)
 +  * Cisco og UNINETT støtter formelt studieretninga
 +  * Pexip: Håvard Graff ("​Midi-magician"​)
 +  * Vedtak faller i april og juni
 +
 +===== Oppsummering fra workshop i København =====
 +  * Focus på klassisk musikk (samspill og undervisning/​master classes)
 +  * Vi har igrunn kommet omtrent like langt (teknisk sett) som andre
 +  * Eksempler på oppsetninger
 +    * Begge var gode, men manglet unik utnyttelse av "​fjern"​-elementet
 +    * "​Torvet-stuntet"​ fra jubileumsoppsetning hadde noe lovende over seg...
 +  * Ideer:
 +    * å dra inn musiker/​instrument/​lokale på scenen som er upraktisk/​kostnadsmessig vanskelig å integrer fysisk
 +    * Starmus kommer til Trondheim i 2017, 2019, 2021 - Vi bør være med å bidra i 2019!
 +    * Multi-scene oppsetning hvor publikum kan se showet flere ganger fra forskjellige scener ​
 +
 +===== Status NRK-link =====
 +  * Ei tå over målstreken.... NTNU-svitsj (boks) mangler i K13/S13 på NRK. I bestilling. ​
 +  * NRK ønsker produksjon/​opptaks-muligheter av Olavshallen og Dokkhuset (++) over nett
 +  * Vegard (masterstudent) gjennomfører første tester
 +  * En DAD boks står allerede på NRK. NRK tester sannsynligs boksen allerede.
 +  * Brukerstyret for DH bør få ny oppdatering
 +  * Eierskap hos NRK er viktig
 +
 +===== DH status på multimedia +++ =====
 +  * DH er nå fullverdig "​IT-node"​ for NTNU
 +  * Jobbes mot å bli offesiell undervisningsarena inklusive utstyrspakke
 +  * Brukerstyre-møte en gang før sommeren
 +
 +===== Nye samspill-"​stunt"​ =====
 +  * Høyskolen i Volda sikter mot oppsetning med tre kor, et i Volda, et i Gdansk og et i Swansea.
 +    * Publikum på alle lokasjoner!
 +  * Torstein Spiegel (Kulturskolen) ønsker samspill/​instruksjon ut til distriktslokasjoner.
 +    * Møte fredag 7/4
 +    * Trond tenker design av ny "​idiot-sikker"​ boks
 +      * Dante støtte
 +      * AD/DA og preamp for stereo inn, stereo ut
 +      * Sky/web basert administrasjon ("min side"​)?​
 +      * Video?  ​
 +
 +Møte avsluttet kl 12:40
 +
  
nettmus/2017-04-05_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2017/04/05 14:22 (external edit)