User Tools

Site Tools


nettmus:2017-04-05_nettmusikk_status

Nettmusikk status 2017-04-05

 • Folk: Kristen, Leif Arne, Trond, Sigurd
 • Sted: Mustek, Fjordgata

Status mustek master grad

 • Samarbeid mellom UiO og NTNU
 • Ikke helt åpen, men åpen for koombinasjon av tekniske/ikke-tekniske fagmoråder
 • Sikte på oppstart høst 2018
 • “Collaboration spaces” som teknologi
 • AV-rom: Robert Stokkert (gamle HiST)
 • Cisco og UNINETT støtter formelt studieretninga
 • Pexip: Håvard Graff (“Midi-magician”)
 • Vedtak faller i april og juni

Oppsummering fra workshop i København

 • Focus på klassisk musikk (samspill og undervisning/master classes)
 • Vi har igrunn kommet omtrent like langt (teknisk sett) som andre
 • Eksempler på oppsetninger
  • Begge var gode, men manglet unik utnyttelse av “fjern”-elementet
  • “Torvet-stuntet” fra jubileumsoppsetning hadde noe lovende over seg…
 • Ideer:
  • å dra inn musiker/instrument/lokale på scenen som er upraktisk/kostnadsmessig vanskelig å integrer fysisk
  • Starmus kommer til Trondheim i 2017, 2019, 2021 - Vi bør være med å bidra i 2019!
  • Multi-scene oppsetning hvor publikum kan se showet flere ganger fra forskjellige scener
 • Ei tå over målstreken…. NTNU-svitsj (boks) mangler i K13/S13 på NRK. I bestilling.
 • NRK ønsker produksjon/opptaks-muligheter av Olavshallen og Dokkhuset (++) over nett
 • Vegard (masterstudent) gjennomfører første tester
 • En DAD boks står allerede på NRK. NRK tester sannsynligs boksen allerede.
 • Brukerstyret for DH bør få ny oppdatering
 • Eierskap hos NRK er viktig

DH status på multimedia +++

 • DH er nå fullverdig “IT-node” for NTNU
 • Jobbes mot å bli offesiell undervisningsarena inklusive utstyrspakke
 • Brukerstyre-møte en gang før sommeren

Nye samspill-"stunt"

 • Høyskolen i Volda sikter mot oppsetning med tre kor, et i Volda, et i Gdansk og et i Swansea.
  • Publikum på alle lokasjoner!
 • Torstein Spiegel (Kulturskolen) ønsker samspill/instruksjon ut til distriktslokasjoner.
  • Møte fredag 7/4
  • Trond tenker design av ny “idiot-sikker” boks
   • Dante støtte
   • AD/DA og preamp for stereo inn, stereo ut
   • Sky/web basert administrasjon (“min side”)?
   • Video?

Møte avsluttet kl 12:40

nettmus/2017-04-05_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2017/04/05 14:22 by 127.0.0.1