User Tools

Site Tools


nettmus:2017-09-21_nettmusikk_nett-planlegging

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2017-09-21_nettmusikk_nett-planlegging [2017/10/13 07:40] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nett-planlegging 2017-09-21 ======
 +
 +  * Folk: Trond Engum (Mustek, NTNU), Vegard Skretting (Mustek, NTNU), Otto J Wittner (UNINETT / IIK-NTNU)
 +  * Sted Mustek, Fjordgata
 +
 +Ambisjonen for møte var å "​spikre"​ en nett-struktur som kan fungere i praksis for nettmusikk-partnerne i Trondheim i tiden framover. Etter vurdering av en del alternativer kom møtet fra til følgende...
 +
 +===== VIRGIL 1.0 =====
 +
 +  * Det er ønskelig at hver partners sub-nett skal kunne fungere selvstendig og isolert samt kunne sammenkobles med andre partnere i perioder når samarbeid er aktuelt.
 +  * Nett for lyd-strømmer (eks. Dante) og lyd-kontroll (eks. Eucon og Midi) bør være frakoble/​isolert fra Internet av sikkerhets- og pålitelighetsgrunner
 +  * Sammenkobling skal skje intuitivt ved å koble en fysisk kable inn i dedikert port eller punkt.
 +
 +Skissen under (som bør fin-tegnes...) viser topologies møtet kom fram til. 
 +  * VLAN "​Nettmusikk"​ (vlan 1050) skal forbli uten internet-tilknytning (gateway) og uten adressetildeling (DHCP-server),​ og fungere som "​ryggrad"​ for lyd-samarbeid.
 +  * Hver partner/​lokasjon (eks. kjellerstudioet eller Dokkhuset) etablere egne isolerte nett med egen svitsj og konfigurerbar DHCP-server (eks. en standard gigabit "​hjemme"​-router eller v.h.a. konfig i NTNUs nett) for lyd-distribusjon lokalt.
 +  *  Nettmusikkprosjektet koordinere adresse-rom for hver enkelt lokasjon. Eks. Kjellerstudioet får 192.168.100.2-255,​ Dokkhuset 192.168.101.2-255. ALLE nett settes opp med /16 nettmaske, altså 255.255.0.0 slik at de kan patches sammen uten adressekonflikt.
 +  * Hver lokasjon får et eller flere punkter satt opp til VLAN "​Nettmusikk"​.
 +  * Når to eller flere partnere/​lokasjoner skal samarbeide patches (med kabel) lokal svitsj inn i et VLAN "​Nettmusikk"​ punkt.
 +
 +  * Enheter (MAC'​er,​ PC'er) som trenger aksess til både "​Nettmusikk"​-subnett og internett må ha to fysiske nettgrensesnitt (kort) installert.
 +
 +{{:​nettmus:​image20170921_113203002.jpg?​400|}}
 +
 +Den nye totale nett-topologien for musikksamarbeid har fått navnet **VIRGIL**. ​
 +
 +===== Punkt-liste for VLAN "​Nettmusikk"​ per sept 2017 =====
 +  * Alle porter på svitsj "​mts-648-sw"​ hos NRK
 +  * Port 1-10 på svitsj "​sentrum-055-lan-sw"​ i kjellerstudioet i Olavskvartalet. (Resten av portene på svitsjen kan være VLAN 8/​internet).
 +  * Port 13-18 på svitsj "​sentrum-062-sw"​ på Musikkteknologi i fjordgata.
 +    * Portene patches mot punkt C-97 (studio 4), C-93 (studio 3), C-80 (studio 2), C-49 (studio 1) og B3-113 (kontor).
 +  * Punkt 571.057 53 i Orgelsalen, inst. for musikk.
 +  * 10G punkt på hovedscene i Olavshallen
 +  * 10G punkt på lillescene i Olavshallen
 +  * 1G port/punkt på Rockheim
 +  * Punkt ?? ved lydmikser i salen på Dokkhuset scene
 +
 +===== Adresse-fordeling for VLAN "​Nettmusikk"​ per sept 2017 =====
 +For å kunne patche sammen isolerte "​lyd-subnett"​ som har hver sin DHCP-server uten å få adressekonflikter,​ anbefaler nettmusikk-prosjektet at følgende tabell overholdes, d.v.s. at DHCP-servere konfigureres i henhold til tabellen.
 +
 +^ Partner ^ Lokasjon ^ Adresse-rom ^ Adresse-maske ^
 +| Musikk, NTNU | Kjellerstudioet | 192.168.100.2 - 192.168.100.254 | 255.255.0.0 |
 +| Musikk, NTNU | Studio 1 | 192.168.101.2 - 192.168.101.254 | 255.255.0.0 |
 +| Musikk, NTNU | Studio 2 | 192.168.102.2 - 192.168.102.254 | 255.255.0.0 |
 +| Musikk, NTNU | Studio 3 (5.1)| 192.168.103.2 - 192.168.103.254 | 255.255.0.0 |
 +| Musikk, NTNU | Studio 4 | 192.168.104.2 - 192.168.104.254 | 255.255.0.0 |
 +| Musikk, NTNU | Orgelsal | 192.168.105.2 - 192.168.105.254 | 255.255.0.0 |
 +| (Ledig) |  | 192.168.106.2 - 192.168.109.254 | 255.255.0.0 |
 +| NRK | K13, Tyholt | 192.168.110.2 - 192.168.110.254 | 255.255.0.0 |
 +| Dokkhuset scene | Sal, Dokkparken | 192.168.111.2 - 192.168.111.254 | 255.255.0.0 |
 +| Rockheim | Sal, Brattøra | 192.168.112.2 - 192.168.112.254 | 255.255.0.0 |
 +| Olavshallen | Hovedscene, Brattøra | 192.168.113.2 - 192.168.113.254 | 255.255.0.0 |
 +| Olavshallen | Lillesal, Brattøra | 192.168.114.2 - 192.168.114.254 | 255.255.0.0 |
 +| (Ledig) |  | 192.168.114.2 - 192.168.255.254 | 255.255.0.0 |
  
nettmus/2017-09-21_nettmusikk_nett-planlegging.txt · Last modified: 2017/10/13 07:40 (external edit)