User Tools

Site Tools


nettmus:2017-09-21_nettmusikk_nett-planlegging

Nett-planlegging 2017-09-21

 • Folk: Trond Engum (Mustek, NTNU), Vegard Skretting (Mustek, NTNU), Otto J Wittner (UNINETT / IIK-NTNU)
 • Sted Mustek, Fjordgata

Ambisjonen for møte var å “spikre” en nett-struktur som kan fungere i praksis for nettmusikk-partnerne i Trondheim i tiden framover. Etter vurdering av en del alternativer kom møtet fra til følgende…

VIRGIL 1.0

 • Det er ønskelig at hver partners sub-nett skal kunne fungere selvstendig og isolert samt kunne sammenkobles med andre partnere i perioder når samarbeid er aktuelt.
 • Nett for lyd-strømmer (eks. Dante) og lyd-kontroll (eks. Eucon og Midi) bør være frakoble/isolert fra Internet av sikkerhets- og pålitelighetsgrunner
 • Sammenkobling skal skje intuitivt ved å koble en fysisk kable inn i dedikert port eller punkt.

Skissen under (som bør fin-tegnes…) viser topologies møtet kom fram til.

 • VLAN “Nettmusikk” (vlan 1050) skal forbli uten internet-tilknytning (gateway) og uten adressetildeling (DHCP-server), og fungere som “ryggrad” for lyd-samarbeid.
 • Hver partner/lokasjon (eks. kjellerstudioet eller Dokkhuset) etablere egne isolerte nett med egen svitsj og konfigurerbar DHCP-server (eks. en standard gigabit “hjemme”-router eller v.h.a. konfig i NTNUs nett) for lyd-distribusjon lokalt.
 • Nettmusikkprosjektet koordinere adresse-rom for hver enkelt lokasjon. Eks. Kjellerstudioet får 192.168.100.2-255, Dokkhuset 192.168.101.2-255. ALLE nett settes opp med /16 nettmaske, altså 255.255.0.0 slik at de kan patches sammen uten adressekonflikt.
 • Hver lokasjon får et eller flere punkter satt opp til VLAN “Nettmusikk”.
 • Når to eller flere partnere/lokasjoner skal samarbeide patches (med kabel) lokal svitsj inn i et VLAN “Nettmusikk” punkt.
 • Enheter (MAC'er, PC'er) som trenger aksess til både “Nettmusikk”-subnett og internett må ha to fysiske nettgrensesnitt (kort) installert.

Den nye totale nett-topologien for musikksamarbeid har fått navnet VIRGIL.

Punkt-liste for VLAN "Nettmusikk" per sept 2017

 • Alle porter på svitsj “mts-648-sw” hos NRK
 • Port 1-10 på svitsj “sentrum-055-lan-sw” i kjellerstudioet i Olavskvartalet. (Resten av portene på svitsjen kan være VLAN 8/internet).
 • Port 13-18 på svitsj “sentrum-062-sw” på Musikkteknologi i fjordgata.
  • Portene patches mot punkt C-97 (studio 4), C-93 (studio 3), C-80 (studio 2), C-49 (studio 1) og B3-113 (kontor).
 • Punkt 571.057 53 i Orgelsalen, inst. for musikk.
 • 10G punkt på hovedscene i Olavshallen
 • 10G punkt på lillescene i Olavshallen
 • 1G port/punkt på Rockheim
 • Punkt ?? ved lydmikser i salen på Dokkhuset scene

Adresse-fordeling for VLAN "Nettmusikk" per sept 2017

For å kunne patche sammen isolerte “lyd-subnett” som har hver sin DHCP-server uten å få adressekonflikter, anbefaler nettmusikk-prosjektet at følgende tabell overholdes, d.v.s. at DHCP-servere konfigureres i henhold til tabellen.

Partner Lokasjon Adresse-rom Adresse-maske
Musikk, NTNU Kjellerstudioet 192.168.100.2 - 192.168.100.254 255.255.0.0
Musikk, NTNU Studio 1 192.168.101.2 - 192.168.101.254 255.255.0.0
Musikk, NTNU Studio 2 192.168.102.2 - 192.168.102.254 255.255.0.0
Musikk, NTNU Studio 3 (5.1) 192.168.103.2 - 192.168.103.254 255.255.0.0
Musikk, NTNU Studio 4 192.168.104.2 - 192.168.104.254 255.255.0.0
Musikk, NTNU Orgelsal 192.168.105.2 - 192.168.105.254 255.255.0.0
(Ledig) 192.168.106.2 - 192.168.109.254 255.255.0.0
NRK K13, Tyholt 192.168.110.2 - 192.168.110.254 255.255.0.0
Dokkhuset scene Sal, Dokkparken 192.168.111.2 - 192.168.111.254 255.255.0.0
Rockheim Sal, Brattøra 192.168.112.2 - 192.168.112.254 255.255.0.0
Olavshallen Hovedscene, Brattøra 192.168.113.2 - 192.168.113.254 255.255.0.0
Olavshallen Lillesal, Brattøra 192.168.114.2 - 192.168.114.254 255.255.0.0
(Ledig) 192.168.114.2 - 192.168.255.254 255.255.0.0
nettmus/2017-09-21_nettmusikk_nett-planlegging.txt · Last modified: 2017/10/13 07:40 by 127.0.0.1