User Tools

Site Tools


nettmus:2018-01-03_nettmusikk_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2018-01-03_nettmusikk_status [2018/01/05 09:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk status 2018-01-03 ======
 +
 +  * Folk: Sigurd, Trond, Leif Arne, Terje, Otto
 +  * Tid og sted: 2018-01-03, 13:00, Dokkhuset
 +
 +===== Status =====
 +  * Sigurd:
 +    * Msc studiet
 +      * Inntak i vår, 10 per campus (UiO og NTNU), 20 totalt
 +      * 24/7 "​samhandlingsportal"​ et kjerne-mål
 +      * All undervisning samtidig over portalen ​
 +      * I samtaler med Cisco
 +      * Workshop med CESNET
 +      * Ingen rom allokert foreløpig (hverken UiO eller NTNU)
 +      * 5 studie-poeng emne på drift/​utvikling av portalen
 +    * Søknad om midler til samarbeid mot vgs'er
 +  * Trond:
 +    * Jobbet videre med sam-produksjonstemaet
 +    * Msc-student (Vegard) i gang sammen med NRK
 +    * Utstyr fungere godt, dog en viss terskel for å sette opp
 +    * Mastering mot London gjennomført (med litt utfordringer nett-messig i "busy hour"​).
 +    * Samspill mot USA gjennomført
 +    * Mye dokumentasjon av arbeidet
 +    * Sikter mot bidrag til to konferanser i april
 +    * Samspill (over Jacktrip) hjemmefra.
 +      * "​Opptaksfølelse"​ slo inn med monitorer
 +      * Mer "​studiofølelse"​ med øretelefoner
 +      * Fjernstyring av/tilgang til utstyr i Olavskvartalet veldig nyttig
 +  * Terje:
 +    * Streaming (UNINETTs test-løsning) forsøkt brukt, men for dårlig kvalitet (før oppgradering).
 +    * Begrenset bruk av prosjektorer
 +      * Mangel på keystone-justeringer problematisk
 +    * Problemer med HDMI og DVI kabling, spesielt fra nye Mac-laptoper
 +      * Video-mikser-list sliter med omskalering ​
 +      * Sikter mot SDI-kabling (og nødvendige konvertere)
 +      * SDI-enheter har falt i pris de senere år
 +      * Video (SDI) over fiber fremdeles kostbart
 +    * Sterk ønske om enklere tilkobling mot prosjektorer/​skjermer
 +      * Egen ressurs/​person med ekspertise på video-infrastruktur nødvendig
 +      * Mest mulig standardisert tilkoblings-infrastruktur
 +   * Leif Arne
 +     * Bedre tid en tidligere. er gjerne med mer en tidligere
 +   * Kristen (fra epost)
 +     * Overordnet målsetting er å få "​klassifisert"​ Dokkhuset som en del av det faste undervisningsarealet til NTNU. Dialog pågår.
 +     * Det betinger en fortsatt målsetting om en AV-oppgradering av Dokkhuset
 +     * Det betinger flere felles tverrfaglige prosjekter, åpne foredrag/​forskningskonserter,​ flere prosjekter a la "Lyden av TMV" og symposiet The Virtuose Listener etc.
 +     * Til orientering;​ HF har satt av budsjettmidler for 2018 til et utvidet faglig samspill mellom Dokkhuset Scene og IMU (Institutt for musikk)  ​
 +
 +   * Fremover
 +     * Samkjøring med multimediasenteret til NTNU. Møte?
 +       * Flytting til Kalvskinnet. Ny infrastruktur på gang?
 +     * Test DH og Kjellerstudioet med Dante.
 +     * Terje jobber mot funksjonelt "​video-mixer-pachet-system" ​
 +       * Ressurs: Daniel Hamstad, NEP media group.
 +     * Nye kameraer til DH? Kanskje NRK kan hjelpe...
 +     * Nett-løsning for DH er blitt mer komplisert p.g.a. at DH er "​randsone-aktivitet"​
 +     * UNINETT er arrangør for større konferanse, TNC2018, i juni. Tradisjon for musikksamspill-innslag.
 +     * Oppsetninger med samspill integrert ?
 +       * Vanskelig å finne regissører
 +       * Leif Arne er kandidat, men det er krevende...
 +
  
nettmus/2018-01-03_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2018/01/05 09:49 (external edit)