User Tools

Site Tools


nettmus:2018-01-03_nettmusikk_status

Nettmusikk status 2018-01-03

 • Folk: Sigurd, Trond, Leif Arne, Terje, Otto
 • Tid og sted: 2018-01-03, 13:00, Dokkhuset

Status

 • Sigurd:
  • Msc studiet
   • Inntak i vår, 10 per campus (UiO og NTNU), 20 totalt
   • 24/7 “samhandlingsportal” et kjerne-mål
   • All undervisning samtidig over portalen
   • I samtaler med Cisco
   • Workshop med CESNET
   • Ingen rom allokert foreløpig (hverken UiO eller NTNU)
   • 5 studie-poeng emne på drift/utvikling av portalen
  • Søknad om midler til samarbeid mot vgs'er
 • Trond:
  • Jobbet videre med sam-produksjonstemaet
  • Msc-student (Vegard) i gang sammen med NRK
  • Utstyr fungere godt, dog en viss terskel for å sette opp
  • Mastering mot London gjennomført (med litt utfordringer nett-messig i “busy hour”).
  • Samspill mot USA gjennomført
  • Mye dokumentasjon av arbeidet
  • Sikter mot bidrag til to konferanser i april
  • Samspill (over Jacktrip) hjemmefra.
   • “Opptaksfølelse” slo inn med monitorer
   • Mer “studiofølelse” med øretelefoner
   • Fjernstyring av/tilgang til utstyr i Olavskvartalet veldig nyttig
 • Terje:
  • Streaming (UNINETTs test-løsning) forsøkt brukt, men for dårlig kvalitet (før oppgradering).
  • Begrenset bruk av prosjektorer
   • Mangel på keystone-justeringer problematisk
  • Problemer med HDMI og DVI kabling, spesielt fra nye Mac-laptoper
   • Video-mikser-list sliter med omskalering
   • Sikter mot SDI-kabling (og nødvendige konvertere)
   • SDI-enheter har falt i pris de senere år
   • Video (SDI) over fiber fremdeles kostbart
  • Sterk ønske om enklere tilkobling mot prosjektorer/skjermer
   • Egen ressurs/person med ekspertise på video-infrastruktur nødvendig
   • Mest mulig standardisert tilkoblings-infrastruktur
 • Leif Arne
  • Bedre tid en tidligere. er gjerne med mer en tidligere
 • Kristen (fra epost)
  • Overordnet målsetting er å få “klassifisert” Dokkhuset som en del av det faste undervisningsarealet til NTNU. Dialog pågår.
  • Det betinger en fortsatt målsetting om en AV-oppgradering av Dokkhuset
  • Det betinger flere felles tverrfaglige prosjekter, åpne foredrag/forskningskonserter, flere prosjekter a la “Lyden av TMV” og symposiet The Virtuose Listener etc.
  • Til orientering; HF har satt av budsjettmidler for 2018 til et utvidet faglig samspill mellom Dokkhuset Scene og IMU (Institutt for musikk)
 • Fremover
  • Samkjøring med multimediasenteret til NTNU. Møte?
   • Flytting til Kalvskinnet. Ny infrastruktur på gang?
  • Test DH og Kjellerstudioet med Dante.
  • Terje jobber mot funksjonelt “video-mixer-pachet-system”
   • Ressurs: Daniel Hamstad, NEP media group.
  • Nye kameraer til DH? Kanskje NRK kan hjelpe…
  • Nett-løsning for DH er blitt mer komplisert p.g.a. at DH er “randsone-aktivitet”
  • UNINETT er arrangør for større konferanse, TNC2018, i juni. Tradisjon for musikksamspill-innslag.
  • Oppsetninger med samspill integrert ?
   • Vanskelig å finne regissører
   • Leif Arne er kandidat, men det er krevende…
nettmus/2018-01-03_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2018/01/05 09:49 by 127.0.0.1