User Tools

Site Tools


nettmus:2018-09-10_music_moves_europe_-_dh_ntnu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2018-09-10_music_moves_europe_-_dh_ntnu [2018/12/13 12:01] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Music Move Europe 2018-09-10 =====
 +  * Folk: Kristen, Ernst Wiggo Sandbakk
 +  * Budsjett
 +    * Musikerhonorar ​ x 3 €600 konsert, €500 x 3 per øvedag. Min 3 øvedager før første konsert. 1 før påfølgende konsert.
 +    * Administrativt x 100 timer ??
 +    * Produksjon x 
 +    * Leie av lokale 15000 kr per dag.
 +    * Billettintekter:​ 75 per venue. 150 kr per billett.
 +  * Mulige musiker
 +    * Talenter fra jazzlinje/​miljø i de tre byene.
 +  * Hør med Mustek og Sigurd om de kan være medsøkere i stedet for Uninett.
  
nettmus/2018-09-10_music_moves_europe_-_dh_ntnu.txt · Last modified: 2018/12/13 12:01 (external edit)