User Tools

Site Tools


nettmus:2019-02-12_nettmusikk_nrk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nettmus:2019-02-12_nettmusikk_nrk [2019/04/05 09:08]
8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973
nettmus:2019-02-12_nettmusikk_nrk [2019/04/05 09:12] (current)
8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973
Line 8: Line 8:
   * Scenarioer for Anders   * Scenarioer for Anders
     * Produksjon i K13 av TSO under torsdagskontert i Olavshallen     * Produksjon i K13 av TSO under torsdagskontert i Olavshallen
-    * +    * Video i synk (så godt som mulig) med lyd. Kun for monitorering (ikke produksjon). 
 +    * Noen produksjoner skal ut på NRK klassisk (radio) 
 +    * De andre torsdagene kan fungere som test 
 +  * IP adresser - planlegging 
 +    * K13 mikser har DHCP et sted "i dypet"​. Joar jobber med å få oversikt. 
 +  * Domkirka 
 +    * Aksess om 1/2 års tid? 
 +    * Trond ordner bestillingstekst "​velsignet"​ av hf-ledelsen 
nettmus/2019-02-12_nettmusikk_nrk.txt · Last modified: 2019/04/05 09:12 by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973