User Tools

Site Tools


nettmus:2019-02-12_nettmusikk_nrk

Nettmusikk status med NRK - 2019-02-12

 • Folk: Anders Bru (msc stud), Trond Engum, Otto Wittner, Joar Blækkan, Bjørn Morten Bratvold, to til fra NRK…
 • NRK har nå nyere buss med en fiber
  • Lambda-basert kapasitets-håndtering
   • Har NTNU ledige lambda'er ned mot byen?
 • Scenarioer for Anders
  • Produksjon i K13 av TSO under torsdagskontert i Olavshallen
  • Video i synk (så godt som mulig) med lyd. Kun for monitorering (ikke produksjon).
  • Noen produksjoner skal ut på NRK klassisk (radio)
  • De andre torsdagene kan fungere som test
 • IP adresser - planlegging
  • K13 mikser har DHCP et sted “i dypet”. Joar jobber med å få oversikt.
 • Domkirka
  • Aksess om 1/2 års tid?
  • Trond ordner bestillingstekst “velsignet” av hf-ledelsen
nettmus/2019-02-12_nettmusikk_nrk.txt · Last modified: 2019/04/05 09:12 by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973