User Tools

Site Tools


nettmus:2019-04-03_befaring_domkirka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nettmus:2019-04-03_befaring_domkirka [2019/04/05 10:59]
8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973
nettmus:2019-04-03_befaring_domkirka [2019/04/05 11:19] (current)
8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973
Line 33: Line 33:
     * Pris per punkt inne i domkirka kan fort koste kr 2-5000 p.g.a. kompliserte føringsveier     * Pris per punkt inne i domkirka kan fort koste kr 2-5000 p.g.a. kompliserte føringsveier
     * Eget skap og svitsj kommer i tillegg, d.v.s. kr 20 000     * Eget skap og svitsj kommer i tillegg, d.v.s. kr 20 000
-    * Et grovt prisoverslag fra NTE er ønskelig. **Jan spør om dette.**+    * Et grovt prisoverslag fra NTE er ønskelig. **Jan spør om dette. 
 +  ​Finansierings-varianter 
 +    - Inst. for musikk dekker alt. 
 +    - Inst. for musikk dekker kabling og skap (fiber+tp), NTNU nettavdeling dekker svitsj 
 +    - Inst. for musikk og NRK deler kostnader med kabling og skap. NRK får eget fiberpar. NTNU nettavd dekker NTNU-svitsj. NRK setter inn egen svitsj. 
 +      ​Ved forskning og undervisning kan TP-kabler patches i NTNUs svitsj 
 +      * Ved profesjonell produksjon kan TP-kabler patches i NRKs svitsj 
 +      * MERK: NRK må da fikse egent aksess inn til Tårnkafeen
  
   * Ottos inntrykk av mest aktuelle installasjons-variant   * Ottos inntrykk av mest aktuelle installasjons-variant
Line 42: Line 49:
       * 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i sør, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende       * 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i sør, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende
       * 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i nord, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende       * 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i nord, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende
- +  ​
nettmus/2019-04-03_befaring_domkirka.txt · Last modified: 2019/04/05 11:19 by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973