User Tools

Site Tools


nettmus:2019-04-03_befaring_domkirka

Befaring i domkirka - 2019-04-03

 • Folk: Jan Tøndelstrand og Knut Bersås fra domkirka, Otto Wittner fra Uninett/NTNU, Trond Engum og Knut Carlsen fra NTNU
 • Fiber fra GET kommer inn i kjeller'n i Tårnkafeen
  • NTNU har bytte-låne “avtale” med GET. Knut C sjekker om en fiber kan lånes.
  • Kun GET-fiber fra Tårnkafeen til Statens hus trengs
 • Ny fiber må trekkes
  • Fra kjeller i tårnkafeen
  • I kabelgate i gulv i tunnell inn til domkirka
  • Videre i gulv inn mot tårnfoten (midten av kirka)
 • Menigheten har teknisk rom 10m vest for tårnfoten
 • Pågående arbeid, av NTE, med trekking av nye kabler opp til gulv-kasser på nord- og sør-siden sentralt i kirkerommet
  • Uklart om det er plass til ytterligere punkter i disse kassene. Mulig kun løse kabelender kan trekkes inn. Jan sjekker.
  • Nye kabler vil gå til menighetens tekniske rom
 • Plassering av NTNU fiber-terminerngsenhet (u1) og svitsj (u1)
  • I menighetens rack i teknisk rom
   • OK for menigheten?
   • NTNU kan enkelt samarbeide med menigheten, og lån deres lyd-anlegg
   • Potensiale for feil-koblinger og “missbruk” av NTNU-boksene
  • I eget skap i eget kjeller-rom 10m unna menighetens tekniske rom
   • Egen TP-kabel kan trekkes bort til menighetens tekniske rom med punkt for samarbeid
   • Litt trangt i rommet. Et skap bør være dypt nok til å støtte kommende svitsje (som tenderer til å være dypere en dagens generasjon).
 • MIDI-tilgang på hoved-orgelet
  • I teorien via orgel-pult. Pulten kan plasseres 4-5 plasser i kirka, bl.a. nær gulv-kassene.
  • I praksis er organistene restriktive på eksperimentell bruka av orgelet.
   • Midi-prosjekter må bli i tett samarbeid med organist
 • Ruting av NTNU trafikk
  • Helst via Kalvskinnet. Passer best inn i NTNUs nett-plan. Ikke korteste fiber-trase.
  • Korteste fiber-trase er fra Statens hus direkte (?) ned til Olavskvartalet.
 • Kostnader
  • Kr 50 000 totalt for kabling kan holdet hardt
  • Pris per punkt inne i domkirka kan fort koste kr 2-5000 p.g.a. kompliserte føringsveier
  • Eget skap og svitsj kommer i tillegg, d.v.s. kr 20 000
  • Et grovt prisoverslag fra NTE er ønskelig. **Jan spør om dette.
 • Finansierings-varianter
  1. Inst. for musikk dekker alt.
  2. Inst. for musikk dekker kabling og skap (fiber+tp), NTNU nettavdeling dekker svitsj
  3. Inst. for musikk og NRK deler kostnader med kabling og skap. NRK får eget fiberpar. NTNU nettavd dekker NTNU-svitsj. NRK setter inn egen svitsj.
   • Ved forskning og undervisning kan TP-kabler patches i NTNUs svitsj
   • Ved profesjonell produksjon kan TP-kabler patches i NRKs svitsj
   • MERK: NRK må da fikse egent aksess inn til Tårnkafeen
 • Ottos inntrykk av mest aktuelle installasjons-variant
  • Fiber inn til eget rom noe vest for tårnfoten.
  • Eget skap med plass til minst 3x 1U-enheter (fiber, svitsj, tp-patch)
  • Cat6a TP-kabler fra rom ut til
   • 1 kabel til menighetens tekniske rom, med punkt
   • 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i sør, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende
   • 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i nord, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende
nettmus/2019-04-03_befaring_domkirka.txt · Last modified: 2019/04/05 11:19 by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973