User Tools

Site Tools


nettmus:2019-06-27_nettmusikk_mote

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:2019-06-27_nettmusikk_mote [2019/10/14 12:20] (current)
8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973 created
Line 1: Line 1:
 +====== Nettmusikk 2019-06-27 ======
 +
 +  * Folk: Erik, Anders, Trond, Otto
 +
 +  * Runde på interesser
 +    * Trond: Samproduksjon,​ pålitelig forbindelse med effektiv opp/​nedkobling viktig, 100Mbps sannsynligvis nok, forsinkelse lav
 +    * Otto: "​Network slicing"​ hvor brukere/​kunder kan konfigurere dedikerte nett
 +    * Erik: Alternative tunneler (enn vxlan), eks. GRE med sikkerhet (IPSEC)
 +
 +  * Tunnel-varianter
 +    * Linux-boks i hver ende med GRE oppsett mot hverandre
 +    * Ned-strippet OS som kun kjører tunnelering og ruting
 +    * GRE har klient-server modus med (litt?) aksesskontroll
 +    * Noen svitsjer støtter monitorport over GRE på linje-rate
 +      * Kan de brukes til tunnelering selv om de bare er en-veis?
 +  * Dante og VXLAN
 +    * VXLAN legger på  18(ethernet)+8(vxlan)+8(UDP)=34 header-bytes
 +    * Med MTU på 1500, d.v.s. standard ethernet, må pakker inni vxlan-tunnel være < 1466
 +    * Dante opererer med flows hvor sampler fra 4-kanaler samles i en pakke
 +    * En Dante flow-pakke er på rundt 500 bytes
 +    * M.a.o. **Dante-trafikk bør kunne transporteres i vxlan-tunnel over standard ethernet**, d.v.s. over Internet generelt sett
  
nettmus/2019-06-27_nettmusikk_mote.txt · Last modified: 2019/10/14 12:20 by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973