User Tools

Site Tools


nettmus:2019-06-27_nettmusikk_mote

Nettmusikk 2019-06-27

 • Folk: Erik, Anders, Trond, Otto
 • Runde på interesser
  • Trond: Samproduksjon, pålitelig forbindelse med effektiv opp/nedkobling viktig, 100Mbps sannsynligvis nok, forsinkelse lav
  • Otto: “Network slicing” hvor brukere/kunder kan konfigurere dedikerte nett
  • Erik: Alternative tunneler (enn vxlan), eks. GRE med sikkerhet (IPSEC)
 • Tunnel-varianter
  • Linux-boks i hver ende med GRE oppsett mot hverandre
  • Ned-strippet OS som kun kjører tunnelering og ruting
  • GRE har klient-server modus med (litt?) aksesskontroll
  • Noen svitsjer støtter monitorport over GRE på linje-rate
   • Kan de brukes til tunnelering selv om de bare er en-veis?
 • Dante og VXLAN
  • VXLAN legger på 18(ethernet)+8(vxlan)+8(UDP)=34 header-bytes
  • Med MTU på 1500, d.v.s. standard ethernet, må pakker inni vxlan-tunnel være < 1466
  • Dante opererer med flows hvor sampler fra 4-kanaler samles i en pakke
  • En Dante flow-pakke er på rundt 500 bytes
  • M.a.o. Dante-trafikk bør kunne transporteres i vxlan-tunnel over standard ethernet, d.v.s. over Internet generelt sett
nettmus/2019-06-27_nettmusikk_mote.txt · Last modified: 2019/10/14 12:20 by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973