User Tools

Site Tools


nettmus:2019-08-08_nettmusikk_mote

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nettmus:2019-08-08_nettmusikk_mote [2019/08/08 09:47]
8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973
nettmus:2019-08-08_nettmusikk_mote [2019/08/08 10:01] (current)
8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973
Line 25: Line 25:
         * NRKs produksjons som referanse         * NRKs produksjons som referanse
  
-  ​+  ​* Mulige finansieringskilder 
 +    * NTNU sentralt kan "​frie"​ forskningsmidler 
 +      * (Ryktene sier NTNU sitter på en pott penger...) 
 +      * Trond undersøker 
 +        * NRK-samarbeid og gode tidligere produksjon-over-nett eksempler bør være god "​skyds"​ 
 +        * Finansiering av forskningstermin er målet 
 +    * Uninett kan få inntekter ved å lage avtale med NRK 
 +    * Sesjons-basert virtuelle private subnet 
 +      * Mulig fremtidig tjeneste fra Uninett 
 +      * Kan gjøre forskere/​underviseres hverdag enklere 
 +      * Kan gi leverandører muligheter 
 +      * Kan løse IoT sikkerhetsutfordringer 
 +      * Otto fortsetter og selge dette til Uninetts ledelse 
nettmus/2019-08-08_nettmusikk_mote.txt · Last modified: 2019/08/08 10:01 by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973