User Tools

Site Tools


nettmus:2019-08-08_nettmusikk_mote

Telefonmøte 2019-08-08

 • Folk: Trond og Otto
 • Finansierings-utfordringer
  • Trond har foreløpig avslag på forskningstermin-søknad
   • Mye undervisnings-arbeid høst og vår vil gjøre opptrapping av forskning vanskelig
  • Uninetts nye innovasjons-politikk gir mindre/ingen rom for Otto til å bruke tid på reelle forsknings-aktiviteter
   • Nettmusikk-innsatsen fra Otto med “Uninett hatt på” kan måtte avsluttes/nedskaleres betraktelig
 • Muligheter
  • Samarbeidet med NRK gjør fremskritt
   • Fjernproduksjon (Tyholt-Olavshallen) er testet med suksess → NRK vil ha mer
   • Domkirka som arena er innen rekkevidde → ny befaring med NRK i uke 33
    • Håp om at NRK tar my av regning for etablering av fiber++
  • Fremtidssenario 1
   • NRK, NTNU og Uninett har ryddig avtale om NRK-bruk av forsknings-nettet
    • Penger til Uninett
    • I tråd med ny samarbeidsavtale mellom NTNU og NRK
   • NRK gjør ukentlige fjern-produksjoner v.h.a. forskningsnettet
   • Mustek lar studenter produsere parallelt med NRKs senior-produsenter
    • “Kikke over skulderen”
   • Mustek forskere lager eksperiment-produksjoner parallelt med NRKs produksjoner
    • Eksperimentell distribuert sam-produksjon
    • NRKs produksjons som referanse
 • Mulige finansieringskilder
  • NTNU sentralt kan “frie” forskningsmidler
   • (Ryktene sier NTNU sitter på en pott penger…)
   • Trond undersøker
    • NRK-samarbeid og gode tidligere produksjon-over-nett eksempler bør være god “skyds”
    • Finansiering av forskningstermin er målet
  • Uninett kan få inntekter ved å lage avtale med NRK
  • Sesjons-basert virtuelle private subnet
   • Mulig fremtidig tjeneste fra Uninett
   • Kan gjøre forskere/underviseres hverdag enklere
   • Kan gi leverandører muligheter
   • Kan løse IoT sikkerhetsutfordringer
   • Otto fortsetter og selge dette til Uninetts ledelse
nettmus/2019-08-08_nettmusikk_mote.txt · Last modified: 2019/08/08 10:01 by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973