User Tools

Site Tools


nettmus:thora-oppsetning_9_12_2014

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nettmus:thora-oppsetning_9_12_2014 [2015/09/01 13:59] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Thora-oppsetning den 9. desember 2014 ======
 +
 +  * Et [[ https://​streamer.uninett.no/​dokkhuset/​player.html?​dir=thora-demo2014 | opptak ]] er tilgjengelig.
 +
 +===== Kjøreplan for øvinger og prøver, Oppdatert 09/12 kl 09:00 =====
 +
 +  * {{:​nettmus:​thorapr.pdf| ThoraPR }}
 +
 +  * OS = [[ http://​www.ntnu.edu/​map/​olavskvartalet/​kjoepmannsgata-42/​4-floor/​orgelsalen/​ | Orgelsalen i Olavskvartalet ]]
 +  * DH = [[ https://​www.google.no/​maps/​place/​Dokkparken+4,​+7014+Trondheim/​@63.4341995,​10.4112104,​17z/​data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x466d319f6eb70b29:​0xabbbad13a45607ce | Dokkhuset scene ]]
 +  * Kontakttelefoner
 +    * Leif Arne Rønningen 900 30 473
 +    * Otto J Wittner (UNINETT) 99 55 05 66
 +    * Sigurd Saue (NTNU) 930 04 948
 +    * Trond Engum (NTNU) 920 94 516
 +    * Tor Breivik (DH) 924 44 144
 +    * Kristen Ramsøy Halle (DH) 911 90 522
 +
 +  * Søndag 30/11 kl 15:30-21
 +    * Oppmøte teknisk kl 15:30 DH og OS
 +    * Oppmøte for artister kl 16 på DH
 +    * Oppmøte for organisk kl 16 på OS
 +    * Kl 16-21, realistisk gjennomkjøring ​
 +
 +  * Søndag 7/12 kl 15-19
 +    * Oppmøte for solist (Maria) DH kl 16
 +    * Oppmøte for organist (Jon) på OS kl 17
 +    * Oppmøte for kor (Olavs menn) på DH kl 17 
 +    * Kl 15-16, rigging
 +    * Kl 16-17, øving med solist
 +    * kl 17-19, øving med alle
 +
 +  * Tirsdag 9/12 kl 10-20
 +    * Rigging fra kl 10
 +    * Oppmøte artister kl 14 i DH
 +    * Oppmøte organist kl 14 i OS
 +    * kl 14:30-15:50 Gjennomkjøringer
 +    * kl 15:50: Pause
 +    * kl 16:​00-16:​40:​ Generalprøve
 +    * Pause
 +    * kl 19: Oppsetning
 + 
 +===== Mulige tidsluker for øvinger per 26/11 =====
 +
 +Basert på [[ https://​foodl.org/​foodle/​Nettmusikk-Oppsetning-54748 | foodle ]]
 +
 +  * Søndag 30/11, 17-18
 +    * (Maria 12-18)
 +    * (DH    17-22)
 +    * (OS    12-22)
 +  * Torsdag 4/12, 11-12
 +    * (Maria 11-15)
 +    * (DH    08-12)
 +    * (OS    08-15)
 +  * Søndag 7/12, 16-17
 +    * (Maria 11-17)
 +    * (DH    16-22)
 +    * (OS    12-22)
 +  * Trisdag 9/12 10-20
 +    * (Maria 10-20)
 +    * (DH    08-22)
 +    * (OS    10-22)
 +
  
nettmus/thora-oppsetning_9_12_2014.txt · Last modified: 2015/09/01 13:59 (external edit)