User Tools

Site Tools


nettmus:thora-oppsetning_9_12_2014

Thora-oppsetning den 9. desember 2014

Kjøreplan for øvinger og prøver, Oppdatert 09/12 kl 09:00

 • Kontakttelefoner
  • Leif Arne Rønningen 900 30 473
  • Otto J Wittner (UNINETT) 99 55 05 66
  • Sigurd Saue (NTNU) 930 04 948
  • Trond Engum (NTNU) 920 94 516
  • Tor Breivik (DH) 924 44 144
  • Kristen Ramsøy Halle (DH) 911 90 522
 • Søndag 30/11 kl 15:30-21
  • Oppmøte teknisk kl 15:30 DH og OS
  • Oppmøte for artister kl 16 på DH
  • Oppmøte for organisk kl 16 på OS
  • Kl 16-21, realistisk gjennomkjøring
 • Søndag 7/12 kl 15-19
  • Oppmøte for solist (Maria) DH kl 16
  • Oppmøte for organist (Jon) på OS kl 17
  • Oppmøte for kor (Olavs menn) på DH kl 17
  • Kl 15-16, rigging
  • Kl 16-17, øving med solist
  • kl 17-19, øving med alle
 • Tirsdag 9/12 kl 10-20
  • Rigging fra kl 10
  • Oppmøte artister kl 14 i DH
  • Oppmøte organist kl 14 i OS
  • kl 14:30-15:50 Gjennomkjøringer
  • kl 15:50: Pause
  • kl 16:00-16:40: Generalprøve
  • Pause
  • kl 19: Oppsetning

Mulige tidsluker for øvinger per 26/11

Basert på foodle

 • Søndag 30/11, 17-18
  • (Maria 12-18)
  • (DH 17-22)
  • (OS 12-22)
 • Torsdag 4/12, 11-12
  • (Maria 11-15)
  • (DH 08-12)
  • (OS 08-15)
 • Søndag 7/12, 16-17
  • (Maria 11-17)
  • (DH 16-22)
  • (OS 12-22)
 • Trisdag 9/12 10-20
  • (Maria 10-20)
  • (DH 08-22)
  • (OS 10-22)
nettmus/thora-oppsetning_9_12_2014.txt · Last modified: 2015/09/01 13:59 by 127.0.0.1