User Tools

Site Tools


nettmus:punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu

Puntk-liste for VLAN 10.100 / "Nettmusikk" ved NTNU

Siste oppdatert: 2019-04-25

VLAN 10.100 “Nettmusikk” er et isolert lokalnett uten internett-tilknytning, men med automatisk IP-adresse administrasjon (DHCP server).

Nettet er beregnet på samarbeids-prosjekter mellom musikkstudioer og scener tilknyttet NTNU i Trondheim.

Listen over relevante punkter (kontakter i veggen) i Trondheim:

Lokasjon Navn på svitsj Port i svitsj Punkt-id Mbps VLAN Status Kontaktperson
Kjellerstudioet, Olavskvartalet lan-musikk-055-h 1-10 (svitsjeport direkte) 1050 Nettmusikk Oppe,
men ser ikke trafikk fra Tyholt eller Orgelsal
erik.hammervold@ntnu.no
Kjellerstudioet, Olavskvartalet lan-musikk-055-h 11-24 (svitsjeport direkte) 8 Internett Oppe erik.hammervold@ntnu.no
Musikkteknologi, Fjorgata sentrum-062-sw m1 A18, D2 A148, løs port 1050 Nettmusikk Oppe. Klokke (PTP) fungerer ikke (IGMP problemer?) erik.hammervold@ntnu.no for svitsj
robin.stockert@ntnu.no for patch(?)
Musikkteknologi, Fjorgata sentrum-062-sw m1 B1+C16
m2 L1+L2
“062.C147,013” og “062.C094,rom 329”
“062.336” og “062.000, polycom”
8 Internett Konfigurert
Uklart med patching
erik.hammervold@ntnu.no for svitsj
robin.stockert@ntnu.no for patch(?)
Orgelsal, Olavskvartalet sentrum-dsw ? 10G optisk 057.000 nettmusikkserver orgelsal 8 Internett Oppe erik.hammervold@ntnu.no
Orgelsal, Olavskvartalet sentrum-057-sw 30 571.057 53 1050 Nettmusikk Konfigurert og patchet(?),
men ser ikke trafikk fra Tyholt eller kjellerstudioet
erik.hammervold@ntnu.no
bjorn.stene@ntnu.no
NRK via NTNU MTS mts-648-sw 1-24 (alle) - 1000 1050 Nettmusikk Oppe erik.hammervold@ntnu.no
Hovedscene, Olavskvartalet sentrum-dsw 10Gbps 3/18 optisk 000.000 “nettmusikkserver OH Hovedscene” 10 000 1050 Nettmusikk Oppe erik.hammervold@ntnu.no
Kontrollrom, Olavskvartalet sentrum-dsw ? “nettmusikkserver OH kontrollrom scene” 1050 Nettmusikk Oppe ? erik.hammervold@ntnu.no
Rockheim ? ? 021.000 “nettmusikkserver Rockheim” 1050 Nettmusikk Skal endres erik.hammervold@ntnu.no
Dokkhuset dokkhus-sw ? 34, 39 NTNU trådløst Oppe erik.hammervold@ntnu.no for svitsj
tor@dokkhuset.no for patch
Dokkhuset dokkhus-sw ?, 4 33, 44 100 559 Internet Oppe erik.hammervold@ntnu.no for svitsj
tor@dokkhuset.no for patch
Dokkhuset dokkhus-sw 6, 5 K13, 45 100 1050 Nettmusikk Oppe erik.hammervold@ntnu.no for svitsj
tor@dokkhuset.no for patch
Dokkhuset dokkhus-sw ? 43 IT-sjefen trådløst Oppe tor@dokkhuset.no
Dokkhuset dokkhus-sw ? “pkt:052.000,nettmusikkserver Dokkhuset” 8 Internett Oppe erik.hammervold@ntnu.no

Foreslått adresse-fordeling for VLAN 10.100 "Nettmusikk"

Siste oppdatert: 2019-04-11

For å kunne patche sammen isolerte “lyd-subnett” som har hver sin DHCP-server uten større sjanse for adressekonflikter, anbefaler nettmusikk-prosjektet at følgende tabell overholdes, d.v.s. at DHCP-servere konfigureres i henhold til tabellen.

Partner Lokasjon Adresse-rom Adresse-maske NAT gw Status
Musikk, NTNU Kjellerstudioet 10.100.100.2 - 10.100.100.254 255.255.0.0 10.100.100.1 Tildels konfigurert (anbr@stud.ntnu.no)
Musikk, NTNU Studio 1 10.100.101.2 - 10.100.101.254 255.255.255.0 10.100.101.1 DHCP via Aruba-svitsj, 2022-12
Musikk, NTNU Studio 2 10.100.102.2 - 10.100.102.254 255.255.255.0 10.100.102.1 DHCP via Aruba-svitsj, 2022-12
Musikk, NTNU Studio 3 10.100.103.2 - 10.100.103.254 255.255.255.0 10.100.103.1 DHCP via Aruba-svitsj, 2022-12
Musikk, NTNU Studio 4 10.100.104.2 - 10.100.104.254 255.255.255.0 10.100.104.1 DHCP via Aruba-svitsj, 2022-12
Musikk, NTNU Studio 5 10.100.105.2 - 10.100.105.254 255.255.255.0 10.100.105.1 DHCP via Aruba-svitsj, 2022-12
Musikk, NTNU Studio 6 10.100.106.2 - 10.100.105.254 255.255.255.0 10.100.106.1 DHCP via Aruba-svitsj, 2022-12
Musikk, NTNU Orgelsal 10.100.107.2 - 10.100.107.254 255.255.255.0 10.100.107.1 Kun foreslått
Nettmusikk, NTNU VLAN 1050 10.100.22.2 - 10.100.22.254 255.255.255.0 Ingen DHCP avslått (erik.hammervold@ntnu.no)
(Ledig) 10.100.107.2 - 10.100.109.254 255.255.0.0 - -
NRK K13, Tyholt 10.100.110.2 - 10.100.110.254 255.255.0.0 10.100.110.1 Konfigurert (Joar.Blakkan@nrk.no)
Dokkhuset scene Sal, Dokkparken 10.100.111.2 - 10.100.111.254 255.255.0.0 10.100.111.1 Kun foreslått
Rockheim Sal, Brattøra 10.100.112.2 - 10.100.112.254 255.255.0.0 10.100.112.1 Kun foreslått
Olavshallen Hovedscene 10.100.113.2 - 10.100.113.254 255.255.0.0 10.100.113.1 Kun foreslått
Olavshallen Lillesal 10.100.114.2 - 10.100.114.254 255.255.0.0 10.100.114.1 Kun foreslått
(Ledig) 10.100.114.2 - 10.100.255.254 255.255.0.0 - -

Adresser for utstyr i bruk

Sist oppdatert: 2019-04-08

Liste over mac- og IP-adresser for utstyr i bruk på Nettmusikk VLAN 1050

MAC-adresse IP-adresse Beskrivelse Siste lokasjon Kontakt
00:1D:C1:0F:85:4A 10.100.110.209 RednetD64R K13 NRK Tyholt Joar.Blakkan@nrk.no
00:1D:C1:0E:9B:82 10.100.110.204 DAD AX32 K13 NRK Tyholt Joar.Blakkan@nrk.no
00:3E:E1:C7:8D:EA 10.100.110.202 Mac Pro K13 NRK Tyholt Joar.Blakkan@nrk.no
00:1B:21:88:A6:0E 10.100.110.201 MikserPC K13 NRK Tyholt Joar.Blakkan@nrk.no
E8:ED:F3:71:96:04 Cisco Svitsj K13 NRK Tyholt Joar.Blakkan@nrk.no
E8:ED:F3:71:96:05 Cisco Svitsj K13 NRK Tyholt Joar.Blakkan@nrk.no
00:1D:C1:0E:3C:F8 10.100.100.101 Focusrite Pre4 Kjellerstudio NTNU Olavskv. trond.engum@ntnu.no
192.168.2.15 Avid S6 mikser Kjellerstudio NTNU Olavskv. trond.engum@ntnu.no
A0:99:9B:11:83:71 10.100.100.102 Anders Macbook Pro Kjellerstudio NTNU Olavskv. anbr@stud.ntnu.no
78:7B:8A:E0:77:E8 10.100.100.102 Anders Macbook Pro Kjellerstudio NTNU Olavskv. anbr@stud.ntnu.no
00:05:1b:a3:1f:68 Ottos USB3 dongle (j5create) Kjellerstudio NTNU Olavskv. wittner@uninett.no
34:36:3B:D1:41:F2 10.100.100.103 Tronds Macbook Kjellerstudio NTNU Olavskv. trond.engum@ntnu.no
00:23:47:7c:eb:40 Gammel “dum” Uninett-svitsj Rockheim wittner@uninett.no
50:87:89:47:C5:42 sentrum-dsw ? P-kjeller knut.carlsen@ntnu.no
10.100.110.199 Joars laptop K13 NRK Tyholt Joar.Blakkan@nrk.no
38:20:56:3d:12:77 Cisco ting Kontrollrom Olavshallen knut.carlsen@ntnu.no
nettmus/punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu.txt · Last modified: 2023/01/04 10:17 by wittner