User Tools

Site Tools


nettmus:start

Nettmusikk

Nettmusikks fokus er på etablering og bruk av en ny avansert infrastruktur som skal muliggjøre mange former for musikk-samarbeid uavhengig av lokasjon. Prosjektet skal bidra til fremtidsretting og styrking av arbeid innen musikksamspill ved å samordne og koordinere allerede pågåene aktiviteter hos prosjektpartnerne, men også fasiliterer og motivere nye aktiviteter. Relevante aktiviteter hos partnerne er:

  • Uninetts og IIKs testing av lavkost PCbasert lavforsinkelses VC-ustyr for undervisning
  • Item's arbeid med testing og utvikling av komponenter til multiview samarbeidsflater/rom og underliggende infrastruktur
  • Dokkhusets arbeid med ny digital formidling og avansert produksjon
  • Musikkteknologis arbeid mot distribuert og interaktive produksjon og fremføring av musikk
  • Iet's forskningsarbeid innen sanntids lyd og videobehandling

Nettmusikk planlegges som årlige prosjekter. Planer (nye og gamle) finnes i menyen til venstre.

nettmus/start.txt · Last modified: 2020/04/03 14:12 by wittner