User Tools

Site Tools


nettmus:2018-12-18_nettmusikk_nett-dugnad

Nettmusikk nettdugnad - 2018-12-18

 • Folk: Erik, Otto, Trond, Tor, Robin
 • Gjennomgang av diverse problematikk rundt sammenkobling av lokalnett (VLAN)
 • Enighet om videreføring av VLAN 1050 “Nettmusikk”
  • Som isolert lokalnett uten gateway til Internett
  • Med DHCP server, fortrinnsvis litt “relaxed” m.a.o. treg til å svare.
  • Ingen DHCP snooping og/eller blokkering av porter med fremmed DHCP-trafikk
   • NRK vil sannsynligvis kjøre egen DHCP-server også når de bruke VLAN1050
 • Omkobling og restart av Dante utstyr før og etter sesjoner på VLAN1050 antas.
 • Ny oppdatert punkt-liste
nettmus/2018-12-18_nettmusikk_nett-dugnad.txt · Last modified: 2018/12/18 16:26 by 127.0.0.1